Fem procent av alla bostadsrättsägare, som inte själva sitter med i styrelsen, anser att de har koll på sin bostadsrättsförenings ekonomi.
Fem procent av alla bostadsrättsägare, som inte själva sitter med i styrelsen, anser att de har koll på sin bostadsrättsförenings ekonomi.

Att köpa en bostad är det största köpet många gör i livet. Trots det uppger närmare hälften av bostadrättssägarna att de inte har speciellt bra koll på sin bostadsrättsförenings ekonomi, enligt en undersökning från SBC.

När du köper en bostadsrätt blir du inte bara ägare till den, du blir också delägare i den bostadsrättsförening som ditt nya hem ingår i. Föreningens ekonomi kan påverka din egen privatekonomi både positivt och negativt. Sveriges bostadsrättsrapport 2018, gjord av Sveriges bostadsrättscentrum, SBC, visar dock att många av dem som äger en bostadsrätt inte är speciellt insatta i sin bostadsrättsförenings ekonomi.

LÄS MER: Boprisfallet fortsätter – på samma nivå som 2015

I undersökningen fick deltagarna svara på i vilken utsträckning de ansåg sig ha koll på föreningens ekonomi. Av de svarande som inte själva satt med i sin förenings styrelse uppgav 47 procent att de bara hade koll i ”mindre utsträckning” medan endast fem procent uppgav att de hade koll i ”väldigt hög utsträckning”. 14 procent uppgav att de inte hade någon koll alls.

Markus Pålsson, affärsområdeschef i ekonomisk förvaltning på SBC, är inte förvånad över resultatet och menar att intresset för att läsa årsredovisningar är lågt hos bostadsrättsägare.

– Det är oroande att man inte engagerar sig mer i sin förenings ekonomi. Jag tror att det finns mycket att göra i en årsredovisning för att skapa större engagemang, säger Markus Pålsson.

Han tror att dåligt formulerade årsredovisningar och krångliga uträkningar gör att många känner att de varken har tid eller lust att lära sig mer om föreningen man bor i.

LÄS MER: Ny statistik: Rekord i antal osålda lägenheter i Stockholm

– Dels måste styrelsen börja skriva mer informativt i förvaltningsberättelsen och redovisa föreningens tankar på ett bättre sätt. I förvaltningsberättelsen förklarar styrelsen i text vad som hänt under året och vad man tänker. Den är något alla borde läsa och ta till sig. Dels behöver både lagstiftning och branschen skapa en redovisning som gör det enklare för medlemmarna att sätta sig in i ekonomin, säger Markus Pålsson.

Även om närmare hälften av alla som inte själva sitter med i en styrelse svarade att de inte är speciellt insatta i ekonomin, uppgav samtidigt 87 procent av alla svarande att de inte heller oroar sig för den ekonomiska situationen i föreningen. Den största oron hos både kvinnliga och manliga svarande är att styrelsen saknar tillräcklig kompetens.

Två delar i årsredovisningen som hjälper dig att granska föreningens ekonomi

Förvaltningsberättelse

Börja med att läsa förvaltningsberättelsen eftersom den ger dig en grundläggande inblick i hur läget ser ut i föreningen. Där skriver styrelsen om vad som hänt under det gångna året och vad planerna för framtiden är. Här ska även underhållsplanen redovisas. Den visar om det finns några planerade underhåll, exempelvis en kommande renovering av fastigheten, som ska genomföras och om det finns pengar avsatta till det.

Balans- och resultaträkning

Resultaträkningen visar utgifter och intäkter som påverkar föreningens kassa. Balansräkningen ger en bild av föreningens ekonomiska ställning, alltså tillgångar och skulder, den sista dagen på räkenskapsåret. På så vis får man också fram likvida medel, alltså direkt tillgängliga pengar som finns i föreningen. Om en oväntad kostnad plötsligt drabbar föreningen är det viktigt att det finns likvida medel att tillgå.

I vissa årsredovisningar finns det en summering av balans- och resultaträkningen redan i förvaltningsberättelsen. När det inte gör det måste du själv gå till den delen av årsredovisningen och sätta dig in i siffrorna.

Källa: Markus Pålsson, SBC. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset