En framgångsfaktor på jobbet är att få sin röst hörd. Skaffa dig rätt pondus för att få andra att lyssna. Retorikexperten Elaine Bergqvist ger 6 tips på hur du ska göra.

1. Bygg upp din trovärdighet

Om du är längst ner på arbetsplatsens hierarkiska stege kan du bygga upp din trovärdighet genom att sufflera vad någon annan har sagt. Exempelvis "Lars sa …" och därefter hakar du på din egen åsikt eller förslag på ett alternativ.

2. Tänk på tonfallet

Att använda fel tonfall när man för fram en åsikt är ett bra sätt om man inte vill att någon ska lyssna. Ett av de vanligaste felen många gör är att gå upp i tonfall – prova i stället att gå ner i tonfall i slutet av meningen. Det får den du talar till att bli mer uppmärksam.

3. Undvik nervösa skratt

Att skratta är ett sätt att försöka dölja sin nervositet. Men att skratta nervöst ger ett oseriöst intryck av dig. Tänk på att eliminera alla onödiga skratt när du vill framföra din åsikt.

4. Väck välvilja

Agera själv som en aktiv lyssnare. Använd gärna kroppsspråket genom att exempelvis nicka, och ställ följdfrågor. Genom att vara en god lyssnare ökar du också på ditt sympatikonto. 

5. Säg ifrån snyggt

Om du blir avbruten när du pratar ska du säga ifrån direkt. Men gör det på ett vänligt sätt och gärna med ett leende exempelvis "Jag var inte riktigt klar". Då kommer du inte att uppfattas som lättkränkt eller som en konfliktskapare.

6. Var ingen staty

Var inte stel som en staty när du pratar. Tänk på att använda kroppsspråket. Kroppspråket  ska också harmoniserar med det du säger. Visa gärna handflatorna när du pratar och titta personer du talar till i ögonen. Fördela också blicken på alla i rummet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset