Sex – hur funkar det? Appen Privatliv ger kunskap om sexualitet och är riktad speciellt till unga med intellektuell funktionsnedsättning.
Sex – hur funkar det? Appen Privatliv ger kunskap om sexualitet och är riktad speciellt till unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi vet att sexualupplysning är positivt – men det är inte alla som får den upplysning de behöver. En sådan grupp är personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Därför är frågan: Hur ska man berätta om sex så att verkligen alla förstår?

De som arbetar med unga och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar vittnar om att det är svårt att upplysa om sex. De saknar både stöd och styrning för hur de ska göra. Det visar avhandlingen ”En tom arena” som sexologen Jack Lukkerz från Malmö högskola skrivit, där han gjort djupintervjuer med personal på gymnasiesärskolan och vuxenhabiliteringen. Han har också undersökt deras attityder till sex.

– En av slutsatserna i min avhandling är att det finns en tvåsamhetsnorm, som bland annat osynliggör onani som en sexuell praktik, säger han.

De unga sågs som annorlunda, sexualiteten som problematisk och ett riskperspektiv var dominerande.

– Personalen hade krav på sig att skapa trygghet för de unga, utan att det blir tydligt vad denna trygghet innebär, säger Jack Lukkerz.

Personalen var osäker på om ömsesidighet kunde uppnås i relationer när en av parterna i en relation lever med intellektuell funktionsnedsättning.

– Främst flickor tillskrivs en offerposition, medan pojkar ses som självständiga vilka behövde ett respektfullt förhållningssätt gentemot flickor, säger Jack Lukkerz.

LÄS MER: Sluta sprida slamprykten

Unga HBTQ-personer med intellektuella funktionsnedsättningar beskrevs som utsatta och ensamma, och personalen kände ett ansvar för att synliggöra och skydda dessa personer – men kände sig osäkra på hur.

Ett sätt att råda bot på osäkerheten är att anlita externa aktörer. Några sådana aktörer som arbetar med sexualupplysning för personer med intellektuell funktionsnedsättning är Becky Nelson och Rasmus Fonseca. De är projektledare för Sex för Alla, som är ett samarbete mellan RFSU Malmö och Grunden Malmö. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Hur jobbar ni?

– Vi försöker göra sexualupplysningen så tillgänglig som möjligt. Det viktigaste är att vara lyhörd för vad gruppen behöver. Och aldrig tro att alla i en grupp förstår saker på samma sätt, säger Becky Nelson.

LÄS MER: 6 saker alla borde veta om aborter

En del personer behöver höra informationen många gånger för att minnas den. Tydliga föremål kan också behövas – det kan exempelvis fungera bättre att ha en sexleksak som ser ut som en penis att trä på kondom på i stället för en pinne eller en banan.

– En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ha fått upplysning i skolan, där hen fått se bilder på könsorgan – men utan att läraren visar var på kroppen de sitter. Eller att läraren inte berättat vad man faktiskt kan göra med en kuk eller fitta när man har sex, säger Rasmus Fonseca.

Förutom att skriva lättläst, förenkla språket, repetera och visa fysiska föremål är det viktigt att prata långsamt. Dessutom är det bra att samma information presenteras på olika sätt, så att alla får en chans att lära sig. Och gärna använda bilder i stället för text.

– Det är ofta lättare att prata utifrån exempelvis en bild eller en film än bara utifrån en berättelse. För att göra utbildningarna tillgängliga ska personer med funktionsnedsättning själva vara delaktiga i att skapa material och bedriva undervisning. Upplysning går att anpassa hur mycket som helst om man bara frågar de som ska få en utbildning vad de behöver, säger Becky Nelson.

LÄS MER: Flirtskola för vuxna

Här finns sexualupplysning som verkligen är för alla

* Sex för alla är ett projekt där personer med funktionsnedsättning får möjlighet att bli sexualupplysare. Det drivs av RFSU Malmö och Grunden Malmö, med medel från Allmänna Arvsfonden. Länk: www.arvsfonden.se/projekt/sex-for-alla

 

* Appen ”Privatliv” har tagits fram tillsammans med unga i särskolan och är tänkt för samma grupp. Den ska användas i sex- och samlevnadsundervisningen och innehåller kunskap om sexualitet till unga med intellektuell funktionsnedsättning. Appen är gratis och finns på www.mittprivatliv.se

 

* Organisationen Forum Skill har ett metodmaterial för sexualupplysning för personer med intellektuellt funktionshinder. Materialet beskrivs som normkritiskt och lustfullt. Det heter ”Så funkar sex” och det hittar man på www.forumskill.se/s-funkar-sex.

 

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset