Tandröntgen är en metod för åldersbedömning som fått skarp kritik för att den kan missa målet med flera år.
Tandröntgen är en metod för åldersbedömning som fått skarp kritik för att den kan missa målet med flera år.

Att avgöra exakt ålder på ensamkommande flyktingbarn är inte möjligt – däremot kan man göra uppskattningar. Här är de olika metoderna för så kallad medicinsk åldersbedömning.

Bland de nya hårdare flyktingreglerna är återinförandet av medicinsk åldersbedömning ett av de mest kontroversiella. Vi har frågat experter om saken.

Vad är en medicinsk åldersbedömning?
Det är metoder som kan ge ledtrådar till en persons ålder, och har använts som komplement för att bedöma personers ålder och identitet. Det finns inga garanterat säkra sätt att avgöra någons ålder och de sätt som hittills använts i Sverige kan missa med 2-4 år.

Görs medicinska åldersbedömningar i Sverige i dag?
Nej. Socialstyrelsen håller på att fila på sina rekommendationer eftersom ingen följer dem i dag. 

– Det är nog mycket för att man upplever att metoderna är alldeles för osäkra, säger Lars Torsten Larsson på Socialstyrelsen.

►LÄS MER: Det här innebär de nya hårdare flyktingreglerna

Här är de olika metoderna:

• Barnläkarbedömning. En barnläkare använder sin erfarenhet för att bedöma ett barns mognad, till exempel hur personen beter sig samt fysiska förutsättningar och tecken på puberteten. 

• Röntgen. Både visdomständer och handledsskelett kan röntgas och mäts mot en skala på vad som anses vara normalt. Mot den här metoden har det riktats hård kritik eftersom resultaten kan missa med flera år. Vad som är normalt varierar mellan olika delar av världen och normalskalor finns inte för en del områden, där sjukvården helt enkelt är för dålig. 

• Magnetkameraundersökning. En nyare metod som Socialstyrelsen hoppas på ska vara pricksäkrare. Här studeras inte bara benen utan även åldersförändringar i brosket. Men även den här metoden kritiseras.

– Man får en mer detaljerad bild och därmed blir bedömningen bättre. Men problemet kvarstår – skelettet mognar i olika takt för olika indvider, säger Anders Hjern, överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

• Psykosocial undersökning. Används i Storbritannien, men inte i Sverige. Man bedömer om en person reagerar som ett barn eller som en vuxen på vissa situationer.

►LÄS MER: EU räknar med fler flyktingar 2016

Varför är det viktigt att en person hamnar på rätt sida 18-strecket? 

Det finns vissa skillnader i hur en person bedöms om den är över eller under 18 år. Det gäller också att skydda de som kan behöva särskild hjälp i flyktingsituationen, dit barn räknas.

– Det som oftast lyfts i debatten är att det är illa att en vuxen placeras bland barn, men det är ju också illla att det finns de som är barn och hamnar i vuxenmottagandet, säger Sophia Övall Lindberg på Migrationsverkets pressjour.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset