Att få parkeringsböter är någonting de flesta tycker illa om.
Att få parkeringsböter är någonting de flesta tycker illa om.

Totalt har svenskarna 633 734 792 kronor i parkeringsböter. Hälften av den summan står storstäderna för. Invånarna i Skåne har i genomsnitt nästan tjugo gånger så stora parkeringsskulder som invånarna i Västerbotten.

Fler och fler svenskar har parkeringsskulder. 2015 var ungefär 1 000 personer fler skuldsatta på grund av parkeringsböter jämfört med året innan. Och ökningen sker i nästan varje län. Det visar statistik från Kronofogden och Visma.

► LÄS MER: Betalade parkeringsböter med 11 000 mynt – i protest
 
Men trots det ökar inte summan av alla parkeringsskulder nämnvärt. 2015 hade svenskarna totalt 633 734 792 kronor i parkeringsskulder. Det är bara en liten ökning jämfört med 2014, mindre än en procent.

Skillnaderna är dock stora i landet som helhet. Gotland är det län där summan av alla parkeringsskulder minskat mest, 27 procent. Samtidigt har antalet skuldsatta ökat med 11 procent från 2014, mer än någon annanstans i landet. I både Gävleborg och Halland har antalet skuldsatta, antalet skulder och den totala summan av alla skulder ökat.

Men det är först när man tittar på hur stora skulderna är per invånare som skillnaderna blir riktigt tydliga. I Västerbottens län ligger parkeringsskulderna bara på 8 kronor per invånare. Den trenden är genomgående i de flesta norrländska län. I Skåne och Stockholm är skulderna per invånare betydligt högre, 143 kronor i Skåne och 107 kronor i Stockholm.

I de flesta län är trenden dock tydlig. Fler och fler bli skuldsatta på grund av parkeringsböter, men antalet obetalda böter blir totalt sett inte fler och heller inte den totala summan av alla skulder.

Se hur siffrorna ser ut i ditt län med Metros unika interaktiva grafik!

► Polisen varnar för falska p-böter – så ser du om boten är fejk

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Brott