Kor, hönor, grisar och råttor har på flera vis fått bättre levnadsförhållanden, men mycket kan fortfarande göras. Bilden är ett montage.
Kor, hönor, grisar och råttor har på flera vis fått bättre levnadsförhållanden, men mycket kan fortfarande göras. Bilden är ett montage.

Stopp för smärtsamma kastreringar, trånga boxar och att ätas levande. Här är några bestämmelser som utvecklat djurens liv i en positiv riktning.

Henrik Montgomery

KOR

Allt fler går lösa

– Mer än hälften av våra djur går i lösdrift, så i den aspekten har de fått det avsevärt mycket bättre. Förut stod de mer eller mindre uppbundna 9-8 månader. Ska man bygga ny anläggning eller utvidga är det krav på lösdrift, säger Mats Sjöquist, föreståndare vid Nationellt centrum för djurvälfärd.

Kossor får beta på sommaren.

Sedan 1988 är det lag på att kor ska få gå på sommarbete. Det räcker att mjölkkorna kommer ut sex timmar per dygn i två månader. Tanken med lagen är att korna följer sitt naturliga beteende, vilket är en del av djurskyddslagen.

Däremot behöver varken kalvar eller tjurar släppas ut.

Tjurar slipper stå uppbunda 

En föreskrift om att tjurar och sturar (kastrerade hanar) äldre än 6 månader inte får hållas uppbundna trädde i kraft 2007. Anledningen är att tjurar annars riskerar att inte få tillräckligt med motion, eftersom det inte finns något krav på bete eller annan utevistelse för tjurar. Den 1 augusti 2017 måste kravet efterlevas.

Inget mer kalvanade som fastspänd

Sedan 1 augusti 2012 ska alla kor och kvigor kalva lösgående. De ska också ha speciella kalvningboxar för att skiljas från de andra.

►LÄS MER: Kor som får antibiotika är klimatbovar

Kerstin Joensson/TT

GRISAR

Färre liggsår på tjocka grisar

–  Ett stort problem får våra grisar i Sverige har varit benhälsan. De är så stora och tunga att de får för stora belasningar på bakbenen. Men det är sådant man genom avelsarbete och bättre hållningssätt har fått en förbättring av, säger Mats Sjöquist, föreståndare vid Nationellt centrum för djurvälfärd.

Ingen mer smärtsam kastrering

Den 1 januari 2016 förbjöds obedövad kastrering av grisar.

Inga kuperade svansar

– Det är egentligen ett EU-krav men få länder når upp till det. Att vi i Sverige inte kuperar svansarna gör risken för infektion mindre och vi använder mindre antibiotika, säger Mats Sjöquist.

►LÄS MER: 2 500 trångbodda grisar omhändertas

Gunnar Lundmark/ TT

HÖNOR

Inga fler hönor i olagliga burar

Vid slutet av 2009 hölls inga värpande hönor i äggindustrin i Sverige längre i de olagliga omodifierade burarna som inte hade någon inredning. 

–  Det finns två hållningformer kvar. Vi har fortfarande kvar burar, men nu är det inredda burar, berikade burar kallas det, med sittpinne och bättre förhållande. Det andra är att de  går i lösdrift inne eller ute. Allt är inte bra där ännu, det är förhållandevis nytt och man har fått bort en del problem men det finns utrymme för förbättringar. Med berikade burar får hönsen mer privat utrymme då färre höns går tillsammans,  säger Mats Sjöquist.

Slaktkycklingar har mer utrymme

– Jämfört med resten av världen har slaktkyckingar inte lika trångt och kan komma ifrån ostört och vila. 

►LÄS MER: Fler höns i landet

Emil Langvad/TT

RÅTTOR

Försöksddjur får det bättre i EU

2010 kom EU med ett nytt försöksdjursdirektiv. Det trädde sedan i kraft 1 januari 2013.

– I och med det har man ett harmoniserat regelverk som finns för skydd av våra försöksdjur över hela Europa.Det är en fortsatt process då det inte är helt harmoniserat än, säger Mats Sjöquist.  

– Jag uppfattar att genom direktivet och vårt arbete har våra försöksdjur fått det avsevärt mycket bättre än tidigare. Direktivet ställer krav på utbildning för dem som hanterar försöksdjur. På varje anläggning ska man ha ett djurskyddsorgan, en grupp som jobbar mot att förbättra djurförsöken och sträva ett väl omhändertagande om djuren, fortsätter han.

Får inte ätas levande

Det är inte lagligt att mata reptiler, som ormar, med levande råttor – och andra levande ryggradsdjur, enligt Jordbruksverket.

Men det är inte lika för alla råttor.

– Råttor på en soptipp rår vi inte över. Däremot ger vi dem råttgift och det skulle ju vara otänkbart i labbdjurssammanhang, säger Mats Sjöquist.  

►LÄS MER: Australien förbjuder djurtestade produkter

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset