Det kan vara bra att sätta ord på vad som är problematiskt innan vårdmötet, exempelvis genom att öva framför spegeln.
Det kan vara bra att sätta ord på vad som är problematiskt innan vårdmötet, exempelvis genom att öva framför spegeln.

Att prata om sex­relaterade problem i vården kan kännas svårt. Samtidigt är det din rätt att få hjälp. Enligt sex­ologen Suzann Larsdotter är det viktigt att ta steget och våga fråga.

Att söka vård för ett ont knä är det inte många som tvekar inför. Gäller det däremot orgasm­problem eller svidande blygdläppar är det färre som går till läkaren. Egentligen är det vård­personalens ansvar att ta upp frågor som gäller sexuell hälsa, men tyvärr är det inte alltid det sker, trots att ofta är relevant. Då blir det upp till dig som patient att ta upp frågan och få hjälp. Och det har du rätt till. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har alla människor rätt till sexuell hälsa, vilket definieras som »ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt väl­befinnande i förhållande till sexualiteten«.

– Jag tror att många människor tycker att det är jobbigt att prata om sitt könsorgan och ta upp ­frågor som gör att man ses som en sexuell person i mötet med vårdpersonal. Vi har alla en sexualitet, men eftersom vi sällan vädrar vårt sexliv i privatlivet, blir det inte riktigt pratbart, säger Suzann Larsdotter.

Blir avsexualiserade

Hon menar att det särskilt gäller personer som blir avsexualiserade av vården, som äldre, personer med funktionsvariationer eller personer som lever med hiv.

– Sjukvården förutsätter ofta att de inte har sex, men självklart har de det. Alla människor är mer eller mindre sexuella, sedan är det inte alla som lever ut sin sexualitet.

Ett bra sätt att förbereda dig för mötet med vården är att du tänker igenom innan vad du vill ha sagt och sätter ord på problemet. Det är vanligt att vissa mediciner påverkar sexlivet, exempelvis blodtrycksmedicin eller antidepressiva preparat. Därför är det viktigt att du frågar om biverkningar som gäller sexualitet när du får en ny medicin.

– Tyvärr är läkare dåliga på att informera om detta, därför är det viktigt att uppmärksamma. Om du märker negativa effekter kan läkaren kanske lotsa dig till ett annat preparat, säger Suzann Larsdotter.

Ställer krav

Hon är själv ofta ute och föreläser för vård­personal och menar att det går att få bra hjälp på området, bara du tar dig iväg.

– Det är viktigt att fler vågar lyfta frågorna. Det ställer krav på personalen så att de måste få koll på det här området. Här går det att utöva en viss patientmakt, säger Suzann Larsdotter.

Expertens tips: Så vågar du fråga

• Förbered dig innan. Formulera och skriv upp på ett papper vad det är du tycker är problematiskt. Försök vara så konkret som möjligt.

• Om du går till läkare för en viss sjukdom, som exempelvis reumatism eller diabetes, fråga hur diagnosen påverkar sexualiteten.

• Ta upp biverkningar. ­Granska medicinens bipacksedel och om du ser att det kan påverka sexuell förmåga, ta upp det med din läkare så att ni vid behov kan byta preparat.

Källa: Suzann Larsdotter, sexolog, RFSU

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om vården Hälsa sex