Ett buckligt äggskal kan betyda att hönan är stressad. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har jämfört olika metoder för att mäta värphönsens välbefinnande.

Hönsen utsattes för olika former av påfrestande situationer. Genom att sedan mäta bland annat stresshormon i ägg och träck, samt studera utseendet på äggskalen har man kunnat urskilja flera tecken på hönsens välmående. Till exempel värpte de stressade hönorna fler ägg som var buckliga på toppen eller randiga av små skåror.

– Det är så mycket saker som påverkas i kroppen av stress. Så det känns inte alls otroligt att det haft en effekt på till exempel äggskalen, säger husdjursagronomen Malin Alm vid SLU, som nyligen disputerat med en avhandling om välfärdsindikatorer på värphöns.

Titta på äggen

Men räcker det då att lyfta på locket till äggförpackningen i speceriaffären för att se om hönorna mår bra? Nja, det kan bli möjligt, men än är resultaten från studierna i sin linda, och Alm vill inte att konsumenterna redan nu ska dra för stora slutsatser av äggskalens utformning.

– Vi har sett en koppling i två studier mellan avvikelser och stress. Jag skulle vilja utveckla detta och genomföra fler studier för att säkerställa kopplingen mellan stress och till exempel bucklig topp. Det kan finnas många olika anledningar till varför äggskalen förändras, inte bara stress, säger Alm.

Djuren kan få det bättre

Genom ytterligare studier kan det bli möjligt för producenterna att använda avvikelser på äggskalen som en metod för att snabbt bilda sig en uppfattning om hönsens välmående.

– Kan man sedan göra olika justeringar för att få en bättre djurvälfärd så kan det också ge många andra positiva effekter, så som en bättre produktion och lönsamhet, säger Alm.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset