I tider när det ena forskningsrönet avlöser det andra kan det vara svårt att hålla koll på vilken mat som du bör äta med måtta av eller rentav undvika. Livsmedelsverket har därför lanserat hjälpmedlet Riskometern.

Det pratas mycket om risker med olika ämnen i maten och i bland är det lätt att bli nojig. 

– Det kan leda till att en oro för ämnen som det inte finns någon risk med, och att man inte uppmärksammar ämnen som verkligen kan vara en risk, säger Salomon Sand, toxikolog på Livsmedelsverket.

Därför har Livsmedelsverket tagit fram Riskometern – som kan användas för att få mer information om kemiska ämnen så som miljögifter, bekämpningsmedel, plastämnen och metaller som bly, kadmium och arsenik. Hjälpmedlet består av en femgradig skala som anger hur stor risk ett ämne innebär för en viss grupp, till exempel små barn. 

►LÄS MER: Här är maten som innehåller gift – du inte visste om

Skalan består av indelningarna: Ingen risk, obetydlig risk, måttlig risk, betydande risk och hög risk. 

Den kombineras med bilder och färger för att signalera hur stor risken bedöms vara med ett visst ämne. 

– För små barn hamnar exempelvis arsenik i området "Måttlig risk" och vi avråder därför till exempel från att ge barn under sex år riskakor, säger Salomon Sand.

►LÄS MER: 40 olika gifter i en och samma maträtt

Riskometern informerar om hälsorisken med att utsättas för ett ämne under en lång tid, däremot kan den i nuläget inte bedöma de akuta effekter som kan uppstå om man utsätts för höga halter av ett ämne under kort tid. 

Här hittar du mer information om Riskometern. 

►LÄS MER: Livsmedelsverket varnar: Barn kan få cancer av riskakor

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Hälsa