Män och kvinnors löner i relationer är långt ifrån jämställda. Enligt en undersökning från Yougov tjänar bara var tionde kvinna lika mycket som sin partner.

Metro

En tredjedel av de tillfrågade kvinnorna svarade att de tjänar mer än sin partner.

Förra året tjänade män i genomsnitt 33 600 kronor i månaden, medan kvinnor hade en genomsnittlig månadslön på 29 200 kronor, enligt statistik från SCB. Det innebär att lönegapet mellan män och kvinnor är 13 procent. 

De ojämställda lönerna syns i svenskarnas förhållanden, enligt en panelundersökning från Yougov. På frågan om vem som har högst lön i relationen, svarade bara var tionde att de tjänar lika mycket.

LÄS MER: Så "snabbt" blir vi jämställda – om vi fortsätter i samma takt som 2014

Hälften av kvinnorna uppgav att deras partner har högst lön, och på samma fråga svarade var fjärde man att hans partner tjänar mest. Drygt var tredje kvinna uppgav att hon har högst lön i förhållandet.

Hyggliga siffror, tycker Åsa Löfström, docent i nationalekonomi vid Umeå Universitet. 

– Det låter rimligt att en växande grupp kvinnor har högre lön än sina partners, det måste ju börja synas. Kvinnor har funnits i hälften av arbetslivet under en lång tid nu och vi har en stor andel kvinnor med hög utbildning, säger hon. 

Vanligast är det att kvinnor tjänar mer än sin partner en bit upp i arbetslivet, i åldern 45-54 år. Något som inte är särskilt överraskande, enligt Åsa Löfström. 

– Då har de hunnit ta igen en del. Yngre tjejer brukar vara mer angelägna än män att snabbt få ett jobb efter en längre utbildning, och tar därför kanske ett jobb som inte är exakt det som de har utbildat sig till. Och eftersom tjejer har en biologisk klocka kanske de inte är lika ivriga att byta upp sig, och accepterar därför en lägre lön än killar. 

Lönegapet har enligt Åsa Löfström framförallt fyra olika förklaringar. För det första finns det en könssegregation på arbetsmarknaden, det vill säga att kvinnor generellt har mer lågavlönade yrken – som inom vård och omsorg, service och handel – medan män oftare har högavlönade jobb.

För det andra har kvinnor inom högavlönade yrken, som läkare, ekonomer och jurister, inte hunnit göra samma karriär som männen, och släpar därför efter lönemässigt.

LÄS MER: Yrkesvalen minskar lönegapet mellan könen

För det tredje har kvinnor har inte gynnats av den individuella lönesättningen på samma sätt som män. Och sist men inte minst beror lönegapet, enligt Åsa Löfström, på det ojämställda uttaget av föräldraledighet.

Men även en femte orsak kan påverka.

– Förmodligen finns det inslag av ren och skär diskriminering också, säger Åsa Löfström, som trots allt är optimistisk inför framtiden. 

– Vi går åt rätt håll. Hushållsarbetet och familjelivet blir mer jämställt och det kommer att slå igenom längre fram. Men det kommer nog ta ett antal år, säger hon. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Yougov