46 procent av de aktiviteter som människor ägnar sig åt på svenska arbetsplatser skulle kunna automatiseras.
46 procent av de aktiviteter som människor ägnar sig åt på svenska arbetsplatser skulle kunna automatiseras.

Björn Hedensjö tycker att vi ska prata om elefanten i rummet – robotisering och automatisering av arbetsuppgifter.

Det finns en elefant i rummet när det talas om jobb och framtid. Nämligen robotisering och automatisering av arbetsuppgifter – något som inte bara kommer att förändra arbetslivet i grunden, utan stöpa om hela samhället.

Det är inte är science fiction i någon avlägsen framtid vi talar om. Så kallad artificiell intelligens och maskininlärning tar just nu jättekliv. I en färsk rapport bedömer konsultfirman McKinsey att 46 procent av de aktiviteter som människor ägnar sig åt på svenska arbetsplatser skulle kunna automatiseras. Med dagens teknik alltså.

LÄS MER: Det finns konflikter som är viktiga

När man hör den typen av siffror får man lätt bilden av en kamp mellan människa och maskin, där vi på lite sikt är helt chanslösa. Jag tänker mig att det är skälet till att vi pratar jämförelsevis lite om robotisering. Vi gillar helt enkelt inte att prata om det många uppfattar som ett rätt dystert framtidsscenario. Men är det verkligen så illa att robotarna är på väg att konkurrera ut oss?

Visserligen finns en del yrken, exempelvis inom tillverkningsindustrin, som enkelt kan ersättas av robotar. Men oftast handlar det inte om att yrken försvinner. Snarare om att delar av arbetet kan skötas bättre av en maskin. För en sjuksköterska kan runt en tredjedel av arbetsuppgifterna automatiseras, enligt samma konsultfirma, och för en tandhygienist är siffran så låg som 13 procent. Med ett mer optimistisk perspektiv kan man se det som något som frigör tid till sådant vi människor gör bättre än maskiner.

Och det är fortfarande verkligen en hel del. Till exempel yrken som innebär att man leder eller utvecklar andra eller jobb som kräver kreativitet eller expertis i planering och beslutsfattande. Och där kan det handla om så skiftande arbetsuppgifter som att snickra ihop en restaurangmeny, koda mjukvara och skapa en reklamkampanj. Och mänskliga lärare kommer av allt att döma vara överlägsna maskiner under överskådlig tid.
Det finns ingen anledning att ge upp hoppet – men goda skäl att ta med robotarna i karriärplaneringen.

LÄS MER: Högre lön men tråkigare arbetsuppgifter

Björn Hedensjö

Yrke: Journalist, författare och organisationskonsult

Bakgrund: Journalist som sadlat om till psykolog, chef i små och stora organisationer i många år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset