Så mycket kostar den nya public service-skatten dig  Hushåll med vuxna barn kan bli förlorare när Skatteverket tar över Radiotjänsts jobb. Foto:
Så mycket kostar den nya public service-skatten dig Hushåll med vuxna barn kan bli förlorare när Skatteverket tar över Radiotjänsts jobb. Foto:

Skatteverket ska se till att det finns pengar att driva public service. Dåliga nyheter för de 12 procent av hushållen som i dag inte betalar tv-avgift.

Ensamstående som redan i dag betalar tv-avgift tjänar på att Skatteverket tar över det jobb som Radiotjänst i dag utför. 

Hushåll med vuxna barn, som i dag har en tv-avgift på 2 076 kronor om året, kan få betala mer än dubbelt så mycket. Det är kontentan av det betänkande som Public service-kommittén i går överlämnade till regeringen.

Dagens avgift ska ersättas med en avgift på 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten – men med ett tak på 148 400 kronor alternativt 216 300 kronor per år. Vid det lägre taket betalar alla vuxna 1 procent, vid det högre taket bara de som skattar för minst 50 000 kronor per år.

Kommittén föreslår det första alternativet.

– I den modellen är det fler som är med och betalar, säger ordföranden Martin Holmgren.

Detta, resonerar man, är det mest rättvisa.

– Det är en poäng i att alla är med efter förmåga, samtidigt som det ska vara en rimlig nivå på den högsta avgiften.

Alternativen

I dag. 2 076 kronor per hushåll och år.

Alternativ A. Alla över 18 betalar 1 procent av av sin beskattningsbara förvärvsinkomst upp till en månadslön på 12 367 kronor. 

Som mest. 1 219 kronor per person över 18 i hushållet. 

Alternativ B. Vuxna med en lägsta beskattningsbar förvärvsinkomst 4 170 kronor i månaden betalar 1 procent. Taket går vid en månadsinkomst på 18 025 kronor. 

Som mest. 1 420 kronor per person över 18 i hushållet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset