Svenskar köper julklappar för 2 787,61 kronor i snitt.
Svenskar köper julklappar för 2 787,61 kronor i snitt.

Svenskar spenderar i snitt drygt 2 700 kronor på julklappar i år. Det visar en undersökning från Yougov. Högsta snittet har Skåne, Halland och Blekinge där man spenderar mer än 2 900 kronor på julklappar.

Under juletider upplever inte sällan många människor stress över att hitta de perfekta julklapparna. Runt om i Sverige köper vi varor för att ge till nära och kära.
Men hur mycket spenderar vi egentligen?

Rikssnittet ligger på 2 787, 61 kronor och kvinnor köper julklappar för cirka 164 kronor mer än män, visar en undersökning från Yougov, utförd på uppdrag av Metro.
Norra Sverige spenderar minst, 2 664,85 kronor, medan Skåne, Halland och Blekinge är mest köpglada och lägger i snitt 2 930,37 kronor på julklappar. Stockholmare handlar julklappar för 2 883 kronor i snitt.

I åldersgruppen 18-34 år spenderar de flesta mellan 1 001 – 2 000 kronor på julklappar. Men ingen av de tillfrågade i den åldersgruppen handlar för mer än 10 000 kronor.

LÄS MER: Alla som tar en nubbe till maten i jul har inte alkoholproblem

Så mycket lägger vi på julklappar

Mindre än 100 kronor: 4%
101-500 kronor: 7%
501-1 000 kronor: 13%
1 001-2 000 kronor: 19%
2 001-3 000 kronor: 15%
3 001-4 000 kronor: 11%
4 001-5 000 kronor: 7%
5 001-6 000 kronor: 5 %
6 001-7 000 kronor: 2%
7 001-8 000 kronor: 1%
8 001-9 000 kronor: 1%
9 001-10 000 kronor: 1%
Mer än 10 000 kronor: 3%
Vet ej: 8%
Ej relevant/köper inga julklappar: 5%

YouGov

 

När det gäller utbildning så är det personer med forskarutbildning och universitets- eller högskoleutbildning som spenderar mest: 4 256,56 kronor respektive 3 278,26 kronor.

Personer som har folkskola och grundskola som högsta avslutade utbildning spenderar minst: i snitt 2 187,27 kronor.

LÄS MER: Så många svenskar skulle vilja skippa julen 

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 16-20 december 2016. Sammanlagt har 1 518 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset