Sundsvalls kommun har endast skickat in fem anmälningar till IVO på fyra år.
Sundsvalls kommun har endast skickat in fem anmälningar till IVO på fyra år.

Lex Sarah finns till för att upptäcka missförhållanden inom socialtjänsten. Men hur bra är verksamheterna på att anmäla sina misstag? Metros kartläggning visar att det finns stora skillnader mellan landets kommuner.

Alla som arbetar med omsorg inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera missförhållanden enligt lex Sarah. Är missförhållandet allvarligt ska den som driver verksamheten anmäla det vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Men det finns stora skillnader i hur många lex Sarah-anmälningar som kommer in till IVO från landets kommuner, visar Metros kartläggning.

Av storstäderna har Malmö skickat in flest lex Sarah-anmälningar i förhållande till storlek. Deras 274 anmälningar på fyra år ger ett snitt på 84 anmälningar per 100 000 invånare.

Från Stockholm har 501 anmälningar inkommit till IVO under samma period. Ett snitt på 54 anmälningar per 100 000 invånare.

Göteborgs 158 anmälningar mellan 2013 och 2016 ger ett snitt på 29 anmälningar per 100 000 invånare.

LÄS MER: Nej, det här är inte svenskt asylboende vs ålderdomshem

Sundsvalls kommun, med sina 98 000 invånare, hamnar nästan längst ner på listan över antalet inskickade lex Sarah-anmälningar. IVO har endast tagit emot fem anmälningar från kommunen mellan 2013 och 2016. Sundsvall var en av de 54 kommuner som inte skickade in en enda lex Sarah-anmälning förra året.

– Vi har många avvikelser, personalen är duktiga på att rapportera in. Men IVO är intresserade av systemfel. Därför är det endast de allvarligaste händelserna vi har skickat vidare, säger Agneta Skoglund, lex Sarah-utredare i Sundsvall.

54 kommuner skickade inte in en enda lex Sarah-anmälning förra året.

Och Borlänge är kommunen som står för den största ökningen av lex Sarah-anmälningar det senaste året. Från en anmälning 2015 – till 20 anmälningar 2016.

En anledning till ökningen är ett korttidsboende som stängdes ner efter att allvarliga problem uppdagats. Det resulterade i sju lex Sarah-anmälningar.

Dessutom har kommunen börjat arbeta mer aktivt med avvikelserapportering, enligt Anna Andersson som är chef för sociala sektorn i Borlänge.

– Jag ser positivt på att vi dokumenterar och utreder avvikelser i allt större utsträckning, säger hon.

Vad är då orsaken till de stora skillnaderna?

– En anledning kan vara att den som driver verksamheten inte hittat rätt nivå för vilka händelser som ska anmälas till IVO, säger Cecilia Askerskär-Philipsson som är inspektör på IVO.

En annan anledning kan vara att det faktiskt har inträffat fler allvarliga missförhållanden hos de verksamheter som har anmält många händelser. Enligt Cecilia Askerskär-Philipsson är det är svårt att säga vilka som ligger på rätt nivå.

– Det är toppen av ett isberg som ska in till oss, det som bedöms som allvarliga missförhållanden. Resten ska verksamheten kunna hantera utan vår inblandning, säger hon.

LÄS MER: Äldreboende använde kameraövervakning – granskas

I en rapport som publicerades 2014 granskade IVO hur lex Sarah används ute i landet. Granskningen visade på många brister. Bland annat var kunskapen och förståelsen om syftet med lex Sarah låg. IVO lyfter fram tre observationer i rapporten:

En stor andel av anmälningarna behöver kompletteras.

Det går för lång tid mellan händelse och anmälan. I snitt 63 dagar.

Fokus ligger på individer snarare än på systemfel.

För att verksamheter ska lära sig mer om vilka händelser som ska lex Sarah-anmälas till IVO tycker Cecilia Askerskär-Philipsson att det behövs information och utbildning.

– Det är nämnderna som är ansvariga för att man har tillräcklig kompetens på det här området. Men det absolut viktigaste är utredning och åtgärder. Det är huvudpoängen med hela lex Sarah-förfarandet.

LISTA: Lex Sarah-anmälningar – kommun för kommun

Statistik lex Sarah 2013-2016

Antal inkomna lex Sarah-anmälningar till IVO:

2016: 1207

2015: 1204

2014: 1157

2013: 1080

Rikssnittet:

Totalt har 4 648 lex Sarah-anmälningar skickats in till IVO de senaste fyra åren. Det ger ett rikssnitt på 47,3 anmälningar per 100 000 invånare.

Flest anmälningar i förhållande till storlek 2013-2016:

Lessebo: 280,5 per 100 000 invånare

Ydre: 272,9 per 100 000 invånare

Arjeplog: 244,1 per 100 000 invånare

Minst antal anmälningar i förhållande till storlek 2013-2016:

Ludvika: 3,8 per 100 000 invånare

Avesta: 4,4 per 100 000 invånare

Sundsvall: 5,1 per 100 000 invånare

Största kommunerna – från mest till minst anmälningar 2013-2016:

Malmö: 84,3 per 100 000 invånare

Örebro: 62,1 per 100 000 invånare

Stockholm: 54,0 per 100 000 invånare

Västerås: 52,1 per 100 000 invånare

Uppsala: 40,2 per 100 000 invånare

Göteborg: 28,7 per 100 000 invånare

Linköping: 20,2 per 100 000 invånare

Fotnot: Beräkningarna är gjorda utifrån SCB:s befolkningsstatistik den 30 juni 2016.

Källa: IVO, SCB

Vad är lex Sarah?

Alla som arbetar med service eller omvårdnad inom socialtjänstens område eller enligt LSS är skyldiga att rapportera missförhållanden eller risker för missförhållanden.

Den som bedriver verksamheten är i sin tur skyldig att utreda och åtgärda rapporterade händelser. Om missförhållandet är allvarligt ska det anmälas till IVO.

Lex Sarah har fått sitt namn efter undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 uttalade sig i SVT om den vanvård av äldre som förekom på hennes arbetsplats. Det resulterade i en ändring i socialtjänstlagen 1999.

Källa: IVO

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset