Hur pratar du pengar med dina barn? Enligt Jan Bolmeson, expert inom privatekonomi, gör vi ofta våra barn en björntjänst när det kommer till ekonomi. ”Många skyddar sina barn för mycket och för länge. Med rätt inställning till pengar kan vi lära dem att bli både trygga och framgångsrika ekonomiskt”, säger han.

Att lära sitt barn att hantera pengar är inte alltid så enkelt. Det upplevs ofta svårt att möta barnen på rätt nivå och se till att de utvecklar en sund inställning till ekonomi.

Jan Bolmeson hävdar att vi vuxna ibland gör våra barn en björntjänst när vi räddar dem i ekonomiska situationer som ibland uppstår för barnen. Att räcka till lite extra pengar för att barnet ska kunna gå på bio trots att veckopengen är slut kan vara att beröva barnet ett lärotillfälle.

– Det viktigaste är att barnen får lära sig välja själva och ta konsekvenserna av sina val, inom rimliga gränser så klart. Låt barnen få göra sina misstag tidigt, så att de får möjligheten att lära sig. Att inte ha råd till bio för de köpte för mycket godis kan vara en nyttig erfarenhet.

 

Jan Bolmeson driver en av Sveriges största bloggar “RikaTillsammans” och är i januari aktuell med en ny bok om barn och barnsparande.
Jan Bolmeson driver en av Sveriges största bloggar “RikaTillsammans” och är i januari aktuell med en ny bok om barn och barnsparande.

Veckopeng på olika sätt
När det gäller veckopeng menar Jan Bolmeson att det finns olika sätt att göra det på. Men det är bra om man har tänkt igenom hur man vill lägga upp det.

– Det bästa brukar vara att anpassa veckopengen efter barnets ålder, förmåga och intresse. Det finns tyvärr inget bra recept som passar alla. En bra variant är att i veckopengen ha en del som är gåvobaserad och utan prestationskrav samtidigt som man ger barnen en möjlighet att tjäna extra genom att hjälpa till om de vill. Det ger också möjlighet till att ha en överenskommelse om att vissa saker i hemmet hjälps man åt med utan betalning. Det viktigaste är att man ser veckopengen som ett träningsredskap för barnet att lära sig om ekonomi. Ekonomi kräver lika mycket träning som idrott.

Börja med dig själv
Ett av de vanligaste misstagen Jan Bolmeson har sett föräldrar göra är att spara till sina barn innan de har ett ordentligt sparande åt sig själva.

– Att först skaffa sig en stabil ekonomisk grund är viktigt. Det skapar trygghet och lugn. Var ett föredöme för ditt barn och spara ihop en buffert. Barn gör som vi gör och inte som vi säger till dem.

Jan Bolmesons 5 tips inför pengasnacket med barnen:

  • Rätt nivå. Lägg det på barnens nivå där de är engagerade. Är barnet fem år kan man prata spargris, är barnet 15 år kan man prata aktier och fonder.
  • Gör det intressant. Vad är ditt barns intresse? Utgå från det när ni pratar ekonomi. Låt det vara lättsamt och roligt. Barn kan mer ekonomi än vi tror.
  • Enkla val. Ge barnen små val i vardagen. Låt de själva få påverka sin nivå, antingen kring val av frukt i affären eller vad de ska lägga sin veckopeng på.
  • Ta konsekvenser. Låt barnen få lära sig själva. Tar veckopengen slut får man vänta till nästa vecka. Sparar man kan man köpa något större.
  • Positiv känsla. Prata om pengar som något roligt och något som skapar möjligheter.

Jan Bolmeson

I samarbete med Consector

Artikeln är ett resultat av ett annonssamarbete och innehållet är sponsrat av annonsören. Den här artikeln är inte framtagen av Metros redaktion utan av vår kommersiella avdelning för Native Advertising.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset