Metro har frågat partierna vad de anser om ett eventuellt extraval. På bilden Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M).
Metro har frågat partierna vad de anser om ett eventuellt extraval. På bilden Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M).

Att bilda en ny regering drar ut på tiden och risken att det blir ett extraval blir allt större. Metro ställde partierna mot väggen kring hur de ser på ett eventuellt extraval, hur förberedda de är och vilka ekonomiska resurser de i så fall har.

Centerpartiet – Michael Arthursson, partisekreterare

1. Hur ser ert parti på att det skulle kunna bli ett extraval?

– Centerpartiets fokus är att nu bidra till att lösa regeringsfrågan och få till stånd liberala reformer. Skulle det trots allt bli ett extraval är vi väl rustade. Extraval är inget vi är ängsliga över.

2. På vilka sätt har ni förberett er för ett eventuellt extraval?

– Centerpartiet är rustade både politiskt och organisatoriskt för ett extraval och kan vara snabbt på banan. Men där är inte vårt fokus. Vi arbetar stenhårt för att nu få till en lösning på regeringsfrågan.

3. Hur ser era ekonomiska resurser ut för ett extraval?

– Vi är väl rustade ekonomiskt för ett extraval.

Kristdemokraterna – Andia Gemsjö, pressekreterare

1. Hur ser ert parti på att det skulle kunna bli ett extraval?

– Vi räds inte extraval. Vi har en stark organisation som är taggad efter valframgångarna i september. Med det sagt så tror jag inte att vi kommer hamna i det läget.

2. På vilka sätt har ni förberett er för ett eventuellt extraval?

– Vi är förberedda.

3. Hur ser era ekonomiska resurser ut för ett extraval?

– Vi kommer inte ha lika mycket som i en ordinarie valrörelse men vi kommer göra det bästa med det vi har.

Talman Andreas Norlén har varit i kontakt med valmyndigheten för att höra sig för om ett extraval. Foto: Anders Wiklund/TT

Liberalerna – Eric Aronson, pressekreterare

1. Hur ser ert parti på att det skulle kunna bli ett extraval?

– Sverige behöver en regering som snabbt kan ta tag i samhällsproblemen, men vi är förberedda om det blir extraval.

2. På vilka sätt har ni förberett er för ett eventuellt extraval?

– Blir det extraval står vi rustade för det.

3. Hur ser era ekonomiska resurser ut för ett extraval?

– Extraval handlar mer om partiernas politik än deras ekonomi, men Liberalerna har ungefär samma ekonomiska resurser som andra partier i motsvarande storlek.

Miljöpartiet – Hanne Simonsen, tf press– och kommunikationschef

1. Hur ser ert parti på att det skulle kunna bli ett extraval?

– Vi utgår från att det inte kommer att behövas. Vi tycker att det vore ett misslyckande för de politiska partierna om det skulle gå så långt. Väljarna har rätt att vänta sig att partierna tar ansvar och formar en regering utifrån det valresultat vi fått. Men skulle det bli extra val är vi laddade.

2. På vilka sätt har ni förberett er för ett eventuellt extraval?

– Vi har bland annat trimmat kampanjorganisationen, gjort extra insatser för medlemsvärvning och sett över finansieringsmöjligheter.

3. Hur ser era ekonomiska resurser ut för ett extraval?

– Vi kommer att ha resurser för att genomföra ett eventuellt extraval, men kommenterar inte närmare än så.

Ett extraval beräknas tidigast kunna hållas den 7 april, och kan kosta nästan 350 miljoner kronor. Foto Björn Larsson Rosvall / TT

Moderaterna – Niklas Gillström, biträdande presschef

1. Hur ser ert parti på att det skulle kunna bli ett extraval?

– Vi är förberedda för ett extraval i det fall ett sådant skulle bli aktuellt.

2. På vilka sätt har ni förberett er för ett eventuellt extraval?

– Vi arbetar på samma sätt som inför ordinarie val vilket innebär kampanjplanering, budgetarbete mm.

3. Hur ser era ekonomiska resurser ut för ett extraval?

– Vi har de ekonomiska resurser som krävs för en valkampanj i det fall ett extraval skulle bli aktuellt.

Socialdemokraterna – Jonatan Hermansson, pressekreterare

1. Hur ser ert parti på att det skulle kunna bli ett extraval?

– Vi låter talmannens process kring regeringsbildningen ha sin gång och spekulerar inte i ett eventuellt extraval.

2. På vilka sätt har ni förberett er för ett eventuellt extraval?

– Vi låter talmannens process kring regeringsbildningen ha sin gång och spekulerar inte i ett eventuellt extraval.

3. Hur ser era ekonomiska resurser ut för ett extraval?

– Vi låter talmannens process kring regeringsbildningen ha sin gång och spekulerar inte i ett eventuellt extraval.

Flera av partierna svarar på Metros enkät att de är väl rustade för ett eventuellt nyval. Pontus Orre/IBL

Sverigedemokraterna – Joakim Wallerstein, kommunikationschef

1. Hur ser ert parti på att det skulle kunna bli ett extraval?

– Vi ser positivt på en situation där väljarna får ytterligare en möjlighet att säga sitt då de nuvarande konstellationerna har misslyckats med att kunna samla ett tillräckligt stöd för ett regeringsunderlag.

2. På vilka sätt har ni förberett er för ett eventuellt extraval?

– Vi har under en längre tid byggt upp en väl fungerande tjänstemannaorganisation som står förberedd att snabbt kunna bedriva en väl fungerande valrörelse.

3. Hur ser era ekonomiska resurser ut för ett extraval?

– I händelse av att ett extra val blir verklighet så har vi en ekonomisk buffert som vi kan använda för att bedriva ytterligare en valrörelse.

Vänsterpartiet – Aron Etzler, partisekreterare

1. Hur ser ert parti på att det skulle kunna bli ett extraval?

– Vänsterpartiet söker inte ett extraval. Vi tycker att det vilar ett stort ansvar på oss alla att hantera det valresultat som svenska folket nyligen har gett oss.

2. På vilka sätt har ni förberett er för ett eventuellt extraval?

– Vi står väl rustade för ett extraval. Vi har fått över 12 000 nya medlemmar bara under 2018, har ett bra valresultat i ryggen och en stark ekonomi.

3. Hur ser era ekonomiska resurser ut för ett extraval?

– Med den valframgång som Vänsterpartiet fick både på riksnivå och i kommuner och landsting och med den medlemsökning som vi haft, så är vår ekonomi mycket stark.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset