Regeringen har bett utredningen att se över möjligheten att återinföra ämnesbetyg. I dag sätts betyg i stället i varje avslutad kurs. Arkivbild.
Regeringen har bett utredningen att se över möjligheten att återinföra ämnesbetyg. I dag sätts betyg i stället i varje avslutad kurs. Arkivbild.

Ett mål om att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Yrkesprogram som ska ge högskolebehörighet och ett utvecklingsarbete för att införa ämnesbetyg.Det föreslås i den utredning som lämnas över i dag till gymnasieminister Anna Ekström (S).

Utredaren Helen Ängmo lämnade i dag över betänkandet "En gymnasieutredning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning".

I utredningen föreslås bland annat att ett mål om att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning ska föras in i skollagen.

– Jag föreslår ett övergripande mål att alla elever ska börja gymnasieskolan. Ett uppdrag för kommunen blir att söka upp elever inför gymnasiet och ett tydligt ansvar för rektorn är att elever inte hoppar av. Ingen ungdom ska hamna mellan stolarna, säger Helén Ängmo, särskild utredare.

Bland övriga förslag märks bland annat krav på mentor för alla elever, sammanhållna skoldagar och utökad undervisningstid.

Utredningen förelår också att ett utvecklingsarbete för att införa ämnesbetyg bör genomföras. Där lämnar utredningen förslag för två olika modeller för ämnesbetyg. I ett alternativ införs ämnesbetyg stegvis. I det andra alternativet införs ämnesbetyg "över hela linjen".

– Det senare är att föredra. Ämnesbetyg blir ett mer likvärdigt och stabilt alternativ över tid, säger Helén Ängmo.

Hon säger också att det kan vara så att det nuvarande betygssystemet gjort att svenska elever känt mycket mer stress än elever i andra länder i skolan.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset