Erika Fransson, Emelie Lund och Tommy Litavszky åker ofta kollektivt, och undrar hur. Västtrafik ska lyckas öka resandet så mycket som de vill. "Det är ju redan fullt på vagnen när man ska i väg på morgonen" säger Erika Fransson.
Erika Fransson, Emelie Lund och Tommy Litavszky åker ofta kollektivt, och undrar hur. Västtrafik ska lyckas öka resandet så mycket som de vill. "Det är ju redan fullt på vagnen när man ska i väg på morgonen" säger Erika Fransson.

Med 2006 som utgångspunkt har Västtrafik som mål att fördubbla antalet resor inom kollektivtrafiken till år 2025. Det ska gå fler spårvagnar, fler pendeltåg, finnas fler busslinjer och linjerna ska ha en annan sträckning än i dag.

Det finns bara ett problem. Redan i dagens belastning har Västtrafik svårt att klara sin trafik. Resenärerna minns de senaste två vintrarna med frustration. Bussar som aldrig kom, pendeltåg som inte gick och många timmars väntan i kyla och blåst.

För att kunna öka trafiken enligt målen behövs det bland annat nya buss-körfält, nya dragningar för spårvägarna och p-platser för pendlare. Det är alltså mycket som måste göras och bli klart i tid för att Västtrafik ska kunna fördubbla resandet.

I skriften ”Så här vill vi köra när vi får trängselskatt 2013” skriver Västtrafik att ”om nödvändiga infrastrukturåtgärder inte genomförs fram till 2013 kan troligtvis inte heller trafikförslaget genomföras fullt ut. Det kan därmed bli svårt att nå resandemålet.” Och det är långt ifrån säkert att allting blir klart i tid. Trafikkontoret i Göteborg är hårt pressat, och trafikdirektör Birgitta Hellgren flaggar redan nu för att allt inte hinner bli klart i tid.
– Vi har oerhört mycket att göra, och är oerhört ansträngda arbetsmässigt. Vi är optimister, men det är inte mycket marginaler. Och i och med att det är så mycket olika delar kan det hända att vi inte klarar av att producera planer och byggen för att vara färdiga till 2013 när trängselskatten införs, säger Birgitta Hellgren, trafikdirektör.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset