RFSU har haft utbildning med 130 olika festivalarrangörer.
RFSU har haft utbildning med 130 olika festivalarrangörer.

För ett år sedan kom larm om våldtäkter och ofredanden på flera av festivalerna, och nu samarbetar flera instanser för en tryggare festivalsommar. – Vi vill vi öka medvetenheten och minska övergreppen, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

 

Egentligen sker inte fler ofredanden på festivaler än på andra offentliga miljöer. Men festivalen är en bra plats för samtal om hur sex blir något ömsesidigt, menar Pelle Ullholm. Arbetet mot övergrepp gör RFSU i samarbete med festivaler, Svensk live och polisen. RFSU har haft utbildning med 130 olika festivalarrangörer.
– Intresset och viljan att arbeta med frågan är stort, säger Pelle Ullholm.

LÄS MER: Så ser ungas sexliv ut i dag

Vad handlar RFSU:s utbildning av festivalarrangörer om?
– Vi pratar mycket om att förändra dynamiken och energin på festivalen. Arbetet för att minska ofredanden kan bli en del av festivalens identitet och inte ett tillägg, festivalen visar att den vill utgöra en trygg plats, säger Pelle Ullholm.

Niclas Lagerstam är arrangör för Putte i parken, en festival som hålls i fem svenska orter, med start i Linköping 15–17 juni. Den är en av alla festivaler som arbetar för att förhindra sexuella ofredanden.
Hur jobbar ni med att minska övergreppen på Putte i parken?
– Vi har både förebyggande arbete och aktiva insatser. Polisen och arrangörerna har en fyrstegsmodell, som kort går ut på att göra en gemensam lägesbeskrivning, identifiera risker och problem, identifiera orsaker till dessa och vidta åtgärder, säger Niclas Lagerstam.

Förutom utbildning av personal och uppmaningar att bete sig schysst, via sociala medier, skyltar och andra kanaler, finns en kameraövervakning på festivalområdena.
– Vi kommer att ha stort fokus på att snabbt gripa misstänkta gärningsmän och om någon blir utsatt för ett övergrepp kommer vi att finnas till hands. Vi kommer att ta händelsen på allvar, säger Niclas Lagerstam.

När RFSU tillsammans med RFSL och RFSL Ungdom är ute på sommarens festivaler och pratar med unga om övergrepp, använder de sig av övningar och diskussionsunderlag. Öppenhet är viktigt.
– Finns ett utrymme att formulera sig kring vad som är bra och vad som är dåligt blir det mer självklart vad som är exempel på samspel och kommunikation, säger Pelle Ullholm.

Viktiga frågor kan vara: Hur tar jag hänsyn till andras kroppsintegritet samtidigt som jag visar intresse? Eller: Hur känns det när någon man verkligen hoppades och trodde ville ha sex med en, avvisar?
– Vi pratar om olika sätt att vara lyhörd på, och diskuterar att det finns flera sätt att säga ”ja” på, hur ett ”vänta och se” eller ett ”nej” ser ut i praktiken, säger Pelle Ullholm.

Pelle Ullholm understryker att informationen behöver nå personerna i alla roller – de som blir utsatta, de som utsätter och de som ser någon bli utsatt. Det finns metoder att diskutera alla de positionerna.
– Till exempel kan den som ser övergrepp behöva fundera över sin strategi, säger Pelle Ullholm.
Om man inte förberett sig är det svårare att ingripa.
– Vi behöver komma bort från tanken att en som ingriper sprider misstänksamhet. Tvärtom är det omtänksamhet du visar, att du bryr dig, säger Pelle Ullholm.

LÄS MER: Därför är det aldrig okej med tjatsex

/FAKTARUTA/ Skolans sexupplysning kan göra stor skillnad

* En studie på unga från Folkhälsoinstitutet, UngKAB15, visar att unga upplever brister i samtal om jämställdhet, samspel och sexuella gränser i skolans sexualupplysning.
* Bara hälften av de tillfrågade ansåg att skolan gav tillräcklig upplysning om sexuell hälsa.
* RFSU:s undersökningar visar att unga efterlyser diskussioner kring genus, sexualitet, samspel och gränser. De ser hellre fokus på brist på kommunikation, missförstånd, gränsfall, ofredande och mindre av regelrätta våldtäkter som ofta är skolans fokus.
– De flesta känner inte heller igen sig i material där man aldrig ser positiva exempel. Många unga är kompetenta och inkännande partners. Jag tror att vi måste undvika svartvit pedagogik. Däremot behöver man diskutera mellanlägena, och stötta unga i vad ömsesidighet innebär, säger Pelle Ullholm.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset