Kapten Alexandra Larsson styr arbetet med att ta fram ett nytt ledningssystem.
Kapten Alexandra Larsson styr arbetet med att ta fram ett nytt ledningssystem.

Militärer och IT-konsulter bygger framtidens ledningssystem i Enköping. En blandning av öppen och stängd källkod ska göra jobbet. Steve Jobs filosofi och blingade system ska få militärer att använda det.

Det luktar förråd. Jätterummet i Bacohs gamla lokaler utanför Enköping är avdelat i mindre rum med träväggar klädda med grått tyg. Här arbetar Försvarsmaktens enhet för konceptutveckling, FMKE.

Kapten Alexandra Larsson styr arbetet med att ta fram ett nytt koncept för ledningsystem för framtidens militära högkvarter. Nästa år ska det användas för att leda den internationella övningen Viking 11.
– Om man frågar folk vad de vill ha säger de "bättre mejl". Men vi har en vision och vi driver den för att verkligen få ordning på informationen. Steve Jobs går inte ut och frågar vad nästa stora grej är. Han skapar den, säger Alexandra Larsson.

Visionen är att samla in alla typer av information i ett system och filtrera ut bara det som är relevant för de olika användarna. I rätt kanal för varje tillfälle.
– Vi måste kunna möta det ad hoc-artade behovet av information som råder i en konfliktsituation. Om vi kan vända och vrida på information med hjälp av teknik så kan vi också utmana våra föreställningar om vad som håller på att hända. Målet är att fatta rätt beslut på så kort tid som möjligt, säger Alexandra Larsson.

En stor utmaning är att få användarna att lära om och börja göra allt digitalt.
– För att lyckas förändra människors beteende måste de vilja själva. Man brukar säga att det nya måste vara minst nio gånger bättre än det gamla för att det ska kännas värt att byta.

Och så är det en sak till.
– Man måste ha någon blinggrej som fångar folks uppmärksamhet så att de vill börja använda det. Som med Iphone.

Ola Jacobsen

Elin Kröger Nygren jobbar som systemutvecklare.

"Det går inte att vara en minut för sen"

Systemutvecklaren Elin Kröger Nygren har aldrig jobbat med ett konstigare, roligare eller mer krävande projekt.
– Som utvecklare är det viktigt att vi hela tiden har mål i huvudet. Vi gör det för att det ska användas, tekniken får aldrig stå i vägen för det.

För henne och hennes kolleger från IT-konsultföretaget Acando skiljer sig uppdraget i Enköping från många andra.
– Vi har inte en traditionell kravhanteringsprocess utan kraven växer fram under projektet. Vi är mer målstyrda än kravstyrda.

Men även om projektet är målstyrt finns det tydliga krav.
– De flesta projekt har en deadline som man kan skjuta på, även om det betyder att kunden inte blir nöjd. Men här kommer det flera hundra militärer till en stor övning och ska använda det. Då går det inte ens att vara en minut för sen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset