Som privatperson är det om man är förberedd vid en krissituation, menar Benny Jansson, verksamhetsansvarig analytiker på Myndigheten för samhälsskydd och beredskap.
Som privatperson är det om man är förberedd vid en krissituation, menar Benny Jansson, verksamhetsansvarig analytiker på Myndigheten för samhälsskydd och beredskap.

I Sverige är vi på många sätt förskonade från naturkatastrofer. Risken för en tsunami eller jordbävning är exempelvis liten. Men så kallade isstormar med underkylt regn och hårda vindar har drabbat Sverige genom historien och skulle kunna inträffa igen.

Under en isstorm faller underkylt regn som fryser till is när det träffar ytan. Detta innebär att vägar och trottoarer snabbt blir blixthala vilket försvårar framkomligheten. Samtidigt kan isskorpan komma att tynga ner master och elkablar som riskerar att gå sönder, vilket innebär att elnätet slås ut. 

– Idag är vi väldigt beroende av att elektriciteten fungerar som den ska. Vid omfattande störningar kan vi få omfattande problem med kommunikation värme och rent dricksvatten, säger Benny Jansson, verksamhetsansvarig analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

LÄS MER: 800 döda i naturkatastrofer i Kina

Viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och kärnkraftverk har tillgång till reservaggregat som kan användas vid elavbrott.

– Men för privatpersoner kan det bli svårare för de som inte är förberedda. Många har idag exempelvis inte en radio med batterier som skulle behövas för att få information i en sådan situation, säger Benny Jansson.

Sverige drabbades senast en isstorm 1921. Men efter den hårda vintern 2010 uppmanades flera myndigheter att testa sin beredskap inför en isstorm. Benny Jansson vill inte uttala sig om hur bra olika kommuner i Sverige skulle klara en isstorm. Men han konstaterar att förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

– I glesbygden bor det färre människor och avstånden är större. Därför skulle en katastrofsituation se annorlunda ut där jämfört med mer tätbebyggda områden.

Hur länge ett krisläge skulle kunna hålla sig är svårt att säga. Det beror på faktorer så som väderförhållanden och hur stor del av Sverige som drabbas. Men enligt Benny Jansson kan det vara bra att fundera igenom hur man skulle klara sig om man plötsligt stod utan el och värme. Förutom en radio med batterier rekommenderar han att ha konserver och varma filtar tillgängliga i hemmet.

LÄS MER: Vädret bakom naturkatastrofer

– En reserv med dricksvatten är också en bra idé att ha nära till hands.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset