Efter sex månader ska kunduppgifter raderas, enligt lagen om elektronisk kommunikation. Men Telia sparar uppgifter om sina kunders positionering i 26 månader, avslöjar Ny Teknik.

När du använder din telefon för att ringa eller sms:a kan operatören se var du befinner dig. De gör en notering av vilken basstation som är närmast din mobil. Dessa uppgifter lagras sedan, i Telias fall i 26 månader, skriver Ny Teknik.

”I dagsläget sparar vi positioneringsdata i 26 månader men det är något vi håller på att se över”, skriver företagets presschef Iréne Krohn i ett mejl till tidningen.

Av totalt 12 miljoner svenska abonnemang finns 6,5 miljoner hos Telia. Post- och telestyrelsen har inte känt till att Telia lagrar uppgifterna längre än vad lagen säger.

– Det är helt nytt för oss, det är inget vi känt till tidigare, säger jurist Staffan Lindmark, till Ny Teknik.

Han säger också att lagen om elektronisk kommunikation, LEK, tydligt säger att det är sex månaders lagring som gäller.

– Efter sex månader ska uppgifterna förstöras, om operatören inte har någon annan grund för lagringen, som har stöd av lagen.

Det finns ett antal undantag från sexmånadersregeln, till exempel fakturering, betalning av samtrafik, för att spåra missbruk och om kunden gett sitt samtycke.

Enligt Telias användarvillkor kan trafikdata användas för att marknadsföra Telias och andra företags varor och tjänster.

Huruvida Telia bryter mot lagen eller inte vill Staffan Lindmark däremot inte bedöma på rak arm. Men PTS kommer att granska företagets datalagring närmare.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset