Kvinnorna stod för två tredjedelar av alla som hämtade ut en yrkesexamen från högskolan under förra läsåret. Dominansen kan försvaga värdet av en högre utbildning, säger en expert.

Vilhelm Stokstad/TT
Henrik Hasselqvist, 26, utbildar sig till logoped vid Karolinska institutet i Stockholm tillsammans med klasskamraterna Hanna Sundström, Elin Kennedy och Amanda Hjärpe. Henrik är en av tre män i klassen på sammanlagt 20 studenter.

En betydande del av alla som kammade hem en yrkes­examen under förra läsåret – 69 procent – var kvinnor, visar siffror från Universitets­kanslerämbetet, UKÄ. Och vid en närmare titt på de enskilda utbildningarna blir kvinnornas dominans ännu tydligare. I runt hälften av de sammanlagt 51 olika yrkes­examina som delades ut på svenska universitet och högskolor under samma period gick det tre kvinnor på varje man. 

Aija Sadurskis, utredare på UKÄ, förvånades när hon läste igenom statistiken.

–   Kvinnorna dominerar en väldigt stor andel av alla yrkes­examina, det är inte bara vårdyrkena. De dominerar också i sådana yrken som man normalt kanske inte tänker på som kvinnodominerade, som juristutbildningen och psykologutbildningen, säger Aija Sadurskis.

Margaretha Fahlgren, professor vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, förklarar att kvinnornas överrepresentation är en del av en global trend med fler kvinnor som väljer att läsa på universitet och högskolor, och att det på sikt kan leda till ökad jämställdhet. Men kvinnodominansen kan också handla om att män i högre utsträckning väljer andra vägar än utbildning för att få jobb – som i sin tur kan påverka synen på värdet av att ha en examen.

–   Då måste man upprätthålla värderingen av formella meriter. Man har sett att när kvinnor kommer in så kan lönen bli sämre. Det kan innebära att värdet av en högre utbildning också devalveras, säger Marga­retha Fahlgren.

Henrik, 26: Jag vill efterfrågas för min kompetens

Henrik Hasselqvist, 26, som utbildar sig till logoped vid Karolinska institutet i Stockholm, är en av tre män i en klass på sammanlagt 20 studenter. Han säger att han sällan tänker på att det är så få män på utbildningen, men att han ofta påminns om det av lärare och hand­ledare.

– Vissa klasskamrater kan ibland säga att det är jättebra att det är killar på utbildningen, för då kan vi höja lönerna. Och det är jätte­synd att jag ska komma till praktiken och hand­ledarna ska säga att det är väldigt bra att jag är man, jag vill hellre efterfrågas för min kompetens. När de säger sådana saker känns det lite som att jag som man kommer att ha lättare att få jobb och högre lön, och det är ett jättestort problem om det är så. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset