D et finns ett samband mellan faktorer i arbetet och både hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.
D et finns ett samband mellan faktorer i arbetet och både hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

Personer som utsätts för orättvisor, för höga krav eller får för lite stöd på arbetsplatsen riskerar i större utsträckning att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny granskning.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat 150 studier från de senaste 30 årens forskning om sambandet mellan hjärt- och kärlsjukdomar och arbetsmiljön, vilket även   DN rapporterat.

Och granskningen visar att det finns ett samband mellan faktorer i arbetet och både hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

– Man måste exponeras för detta under ett antal år för att det ska bli en risk, säger Töres Theorell, professor och ordförande för projektet, till DN.

För att försöka förebygga hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av arbetsmiljön bör arbetsgivare till exempel ge de anställda möjlighet att påverka sitt arbete. Man bör också se över långa arbetsdagar under en längre period och försöka skapa en balans mellan ansträngning och belöning.

– Andra förebyggande åtgärder är att arbetsgivaren bör ge anställda information och låta dem känna att deras synpunkter har ett värde. Och att det finns en relation mellan krav och kontrollmöjligheter, säger Töres Theorell till DN.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset