Bostadspriserna fortsätter att skjuta i höjden och det oroar stockholmarna, som kan tänka sig både amorteringskrav och bolånetak för att kyla ner marknaden. Däremot säger de tydligt nej till de kanske mest effektiva – och smärtsamma -åtgärderna: att återinföra fastighetsskatten och slopa ränteavdraget.

TT

En växande skara ekonomer och debattörer anser att fastighetsskatten, som avskaffades av alliansregeringen 2008, bör återinföras. Men det blir svårt att genomföra att döma av motståndet i en ny opinionsmätning som genomförts av Opinion Stockholm. Nästan sex av tio stockholmare säger nej, medan endast en dryg femtedel är för ett återinförande.

– En sådan skatt blir väldigt dyr för många stockholmare eftersom bostadspriser och taxeringsvärden stigit kraftigt. Det är väl det man räknat på och är orolig för, säger Pontus Kopparberg, vd på mäklarfirman Bjurfors, som beställt undersökningen.

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och före detta ordförande för regeringens finanspolitiska råd, hör till dem som menar att det var dumt att avskaffa fastighetsskatten och att ett gradvis återinförande vore ett effektivt sätt att dämpa bostadsmarknaden, minska risken för överbelåning och samtidigt få ett mer likvärdigt och rättvist skattesystem.

Han ser dock svårigheterna.

– De som skulle missgynnas är de som köpt bostaden dyrt sedan fastighetsskatten sänktes, därför att de gör en ren kapitalförlust utan att ha gjort motsvarande vinst tidigare. Däremot gynnas de som ska köpa bostad idag, eftersom de kan göra det billigare.

Enligt Opinion Stockholms undersökning gör stockholmarna även tummen ned för åtgärder som slopat ränteavdrag, höjda räntor och marknadshyror. Däremot är många positivt inställda till såväl lånetak som amorteringskrav.

– Det är åtgärder som redan används, och det är en bättre metod än att höja räntan. Men det är inte utan kostnader. Det gör det svårare för dem utan eget kapital att komma över en bostad.

Fotnot: Totalt svarade 1 236 stockholmare som ingår i Opinion Stockholms webbpanel på undersökningen. Panelen är viktad för att vara representativ vad gäller ålder, kön, inkomst och region (Stockholms stad respektive övriga länet). Panelen är till 95 procent rekryterad via e-post och till 5 procent självrekryterad.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset