Sahlgrenska vill stänga ryggmärgs-skadeenheten för att spara pengar. Det får anställda och patientorganisationer att rasa. – Det är fullständig katastrof, säger Gunilla Åhrén, RTP.

Christina Blom

"Att man lägger ner enheten och införlivar den i övrigt neurologisk rehab tycker vi är absurt, säger

Gunilla Åhrén på personskadeför bundet RTP.  

För ett år sedan hade ryggmärgskadeenheten på Sahlgrenska tolv sängplatser. I dag har de sex. I oktober kommer den 30-åriga specialistavdelningen inte ha någon plats kvar, om förslaget att stänga avdelningen går igenom. 

– Det handlar om kompetens som försvinner, det är inte patienter som försvinner. Och om man hamnar på en ortopedavdelning i Karlstad kan man inte räkna med samma vård som på en specialistavdelning på Sahlgrenska, säger Peter Sandberg, sjuksköterska på avdelningen. 

Avdelningen tar emot patienter från hela Sverige och ligger i linje med Socialstyrelsens plan att centralisera den här vården – på mindre sjukhus inträffar det för få sådana här skador per år för att det ska vara möjligt att bygga upp tillräcklig kompetens hos vårdpersonalen.

Förslaget är nu att de sex platserna som finns i dag fördelas på en strokerehabavdelning och på Högsbo sjukhus. Peter Sandberg är kritisk. 

– Där saknas läkare och personal som är specialiserade inom detta. Man har inte heller tillgång till röntgen som man har här, säger han. 

Gunilla Åhrén på personskadeförbundet RTP stämmer in i kritiken. 

– Strokerehab ställer inte samma krav. Vi kan inte se att det förslag som i dag ligger skulle leda till någon form av utveckling av den ryggmärgsskadade vården i Västra Götaland, det är i stället en nedmontering. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset