Det har blivit allt vanligare med osäkra anställningar och skiftarbete. Men det är inte det enda som får dig att må dåligt på jobbet.

Ojämna skift kan ge dig diabetes och till och med hjärtsjukdomar

Många människor, särskilt inom vården, har skiftarbeten där du en dag kanske jobbar dag och en annan kväll.

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidsskriften PLOS medicine studerade forskare under tjugo år hur mer än 175 000 sjuksköterskor påverkades av att jobba i skift.

De som hade spenderat mer än tjugo år i roterande skift var 60 procent mer benägna att utveckla typ 2-diabetes än de som inte gjort det. Dessutom visade studien att människor som arbetade i skift var mer benägna att drabbas av metabolt syndrom, ett samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar.

– Många trivs alldeles utmärkt med att jobba i skift, det blir inte värre än att man ibland inte kan sova riktigt och att man ibland känner sig lite trött. Men det finns en mindre grupp som jobbar skift som far riktigt illa. Man känner att skiftarbetet stör ut sömnen och man är trött för jämnan. Man får en dålig livsstil och man äter lite för lite. Där har vi en grupp som kan drabbas riktigt illa av skiftarbete och kan få problem med hjärtkärlsjukdomar och diabetes.  Det är allvarliga sjukdomar, säger Göran Kecklund, Biträdande föreståndare för Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

►LÄS MER: Sju saker du måste veta för att tackla din stress

Människor som pendlar mår sämre än människor som inte gör det

Pendlare är mer benägna att vara ångestfyllda och känna att det de gör inte har någon mening. Det visar en studie från Storbritanniens motsvarighet till Statistiska centrabyrån, Office for National Statistics.

Välmåendeffekten för människor som pendlar 16-45 minuter om dagen är inte särskilt stor, men människor som pendlar över 45 minuter om dagen uppvisade enligt studien betydligt mindre livsglädje, var oftare ångestfyllda och kände mer sällan att deras dagar var meningsfulla. Människor som åkte pendeltåg hade i genomsnitt mindre livsglädje än dem som åkte med en privatbil till jobbet.

– Har man lång restid till jobbet känner man ofta man måste gå upp tidigt, man får därmed lite sömnbrist på grund av den längre restiden. Sådant är förstås inte positivt eftersom man jobbar fem dagar i veckan. Då har man fem dagar i veckan då man bara på grund av lång pendling kommer behöva gå upp tidigt. I synnerhet om man tänker sig att man bor i städer som Stockholm och är beroende av pendeltrafik, ett trafikslag som inte är så förutsägbart, säger Göran Kecklund.

Jobbar du mycket övertid har du en mycket högre risk att drabbas av hjärtsjukdomar

I en studie som publicerades i American Journal of Epidemiology 2012 gick en grupp forskare på det finska arbetshälsoinstitutet 12 olika studier som studerade sambandet mellan övertidsarbete och hjärt- och kärlsjukdomar. Totalt innehöll studien 22 000 personer i Storbritannien, USA, Japan, Sverige, Finland, Danmark och Holland.

Studien visade att människor som arbetade längre än åtta timmar om dagen var 40 till 80 procent mer benägna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än de som arbetade åttatimmarsdagar.

►LÄS MER: Enkla knepen som hjälper dig bryta din stress

Att resa mycket i jobbet påverkar familjerelationer negativt

En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Occupational and environmental medicine 2001 frågades 500 personer vars partners jobbade på World Bank Group ut om hur deras partner påverkades av att ha ett arbete som innehöll väldigt mycket resande. 102 anställda som reste som del av sitt jobb frågades också ut. Alla de 635 deltagarna hade partners som hade gjort minst en affärsresa året innan studien eller hade rest själva.

Hälften av alla partners ansåg att deras stress låg på en fyra- eller femgradig skala när deras partners var på arbetsresa, och 74 procent av alla anställda ansåg sig vara så stressade när de var på arbetsresa. 68 procent ansåg också att deras familjeliv påverkades negativt av deras resande.

En annan studie publicerad i Journal of occupational and environmental medicine 2011 gick igenom läkarjournalerna hos 13 000 patienter varav 80 procent reste minst en gång i månaden. De som reste minst 20 nätter i månaden var 260 procent mer benägna att beskriva sin hälsa som dålig än människor som bara reste 1 till 6 gånger i veckan. De var dessutom 92 procent mer benägna att vara överviktiga.

– Att vara på resande fot innebär ofta att man har långa dagar med pressat arbete. Man har ganska svårt att ha bra levnadsvanor vilket kan leda til ohälsa, säger Göran Kecklund.

►LÄS MER: Stress leder inte till fetma

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset