Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ruckar lite på planerna för nya län i Sverige. Arkivbild.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ruckar lite på planerna för nya län i Sverige. Arkivbild.

Den planerade sammanlagningen av länsstyrelser till storregioner skjuts upp ett år. Civilminister Ardalan Shekarabi ger kritkerna rätt och säger att mer tid behövs.

Regeringen vill dela in Sverige i sex regioner i stället för dagens tjugoen län. En statlig utredning föreslår att tre av regionerna bildas de närmaste åren genom att länsstyrelser och landsting slås samman: storregionerna Norrland, Svealand och Västra Götaland.

Länsstyrelserna skulle slås ihop redan 2018 och landstingen 2019, om riksdagen fattar beslut om det. Men alla berörda länsstyrelser protesterade. Nu senareläggs länsstyrelsesammanslagningen till 1 januari 2019.

Nästan alla emot

– Det är för kort tidsplan, helt enkelt. I princip samtliga remissinstanser som är inne i den processen gör bedömningen att det är för kort tid, säger Shekarabi till Ekot i Sveriges Radio.

Ylva Thörn, landshövding i Dalarna, välkomnar beskedet, inte minst med tanke på att länsstyrelsen också är valmyndighet – och nästa riksdagsval hålls hösten 2018. Uppdraget kräver en effektiv organisation, fastlår hon.

– Vi behöver rätt förutsättningar. Det är också viktigt för att behålla förtroendet, säger Thörn till Dalarnas Tidningar.

Folkomröstningar på gång

Regeringen ska komma med en proposition till riksdagen i vår. Samtal med oppositionen om det förslag som utredarna Barbro Holmberg och Kent Johansson lade fram i somras har just inletts. Det är oklart om regeringen kan få majoritet i riksdagen för utredarnas förslag om sex storregioner. Flera partier anser att regionerna blir för stora.

På flera håll i landet planeras för folkomröstningar i frågan, bland annat i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset