Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tar hjälp av en samordnare för att bygga nya, hållbara städer. Arkivbild.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tar hjälp av en samordnare för att bygga nya, hållbara städer. Arkivbild.

Nya, hållbara städer och samhällen ska växa fram runt eller nära större städer, hoppas regeringen. En samordnare ska hjälpa till att lätta på trycket där bostadsbristen är akut och inflyttningen stor.

– Det som blir mest relevant i det läge vi har i dag i Sverige är att bygga i närheten av där efterfrågan är störst, där bristen är störst och där människor vill bo, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) som hellre än att bygga ut existerande förorter vill se nya samhällen.

Sämre alternativ

Ett sämre alternativ är, enligt ministern, att försöka trycka in ännu mer människor i själva storstäderna, tulla på grönområden där och dessutom tvingas bygga dyrt eftersom markpriser och annat är högre där.

Ska det byggas nytt måste det också fungera med kommunikationer, arbetsmarknad samt energi- och klimatmässigt.

Det är sådana områden som den nye samordnaren Johan Edstav, för statens räkning, ska bistå kommuner att exploatera. Edstav är ordförande i Regionförbundet i Uppsala län, sitter i Mälardalsrådet och i regeringens Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Leta områden

Han ska identifiera redan framtagna planer, men även leta fram områden som skulle kunna vara möjliga att exploatera för stora bostadssatsningar. Han ska hjälpa kommunerna på traven med att få i gång projekt som av ett eller annat skäl inte har startat och ta reda om staten kan göra något för att skjuta på. Uppdraget innebär också att ta reda på vad staten skulle behöva skjuta till i form av pengar.

I mars ska Johan Edstav lägga fram en plan för kostnaderna och den sista juni nästa år ska han komma med sin slutredovisning.

Vare sig Edstav eller Eriksson vill peka ut områden som är mest aktuella. Men Edstav säger att en del finns i Mälardalen och Göteborgsområdet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset