Skolverket fördelar pengar till skolor som vill fortbilda lärare i specialpedagogik. Arkivbild.
Skolverket fördelar pengar till skolor som vill fortbilda lärare i specialpedagogik. Arkivbild.

Drygt 1 700 lärare är först ut att fortbildas i specialpedagogik. Totalt 90 kommuner och fristående huvudmän har sökt och fått bidrag till satsningen.

Skolverket betalar ut 14 miljoner kronor till lärarna och deras handledare som är rutinerade och skickliga kolleger.

Regeringen har avsatt totalt 540 miljoner kronor till projektet som ska pågå till och med 2019. Regeringens ambition är att tiotutsentals lärare, framför allt i årskurs 7–9, ska få fördjupade kunskaper i hur de kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Men satsningen inleds alltså i mindre skala. Skolverket hade bedömt att 20 miljoner kronor skulle betalas ut till skolorna i denna första omgång, men utbetalningen stannade alltså på 14 miljoner kronor.

– Eftersom vi fick uppdraget sent från regeringen och arbetet med att planera och utveckla insatsen tog tid är vi glada att vi fått det här gensvaret för den här första perioden. Vi förstod att huvudmännen inte hade så lång tid på sig att bestämma sig, säger Helena Carlsson, Skolverkets chef för allmändidaktik.

Huvudomgången i satsningen startar nästa läsår. En del av de medel Skolverket fått går till att utveckla stödmaterial och handledarutbildning.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset