Enligt en ny avhandling från Mittuniversitetet är trakasserier en av de viktigaste faktorerna bakom depressiva symptom bland flickor i skolåldern. Arkivbild.
Enligt en ny avhandling från Mittuniversitetet är trakasserier en av de viktigaste faktorerna bakom depressiva symptom bland flickor i skolåldern. Arkivbild.

Det finns ett samband mellan sexuella trakasserier och depression. Enligt en avhandling från Mittuniversitetet är trakasserier en av de viktigaste faktorerna bakom depressiva symptom bland flickor i skolåldern, rapporterar SVT Nyheter Jämtland.

Trakasserierna kan handla om gester, fysisk antastning och glåpord. Trots att flickor och pojkar uppger att de utsätts för lika mycket sexuella trakasserier, så är det just flickornas psykiska hälsa som påverkas.

"Resultaten pekar också på att redan låga nivåer av trakasserier, vid några enstaka tillfällen har samband med den psykiska hälsan och kan ge depressiva symptom bland flickorna", säger doktorand Heléne Zetterström Dahlqvist, i ett pressmeddelande.

Drygt 3 000 elever har deltagit i studien.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset