Civilminister Ardalan Shekarabi (S) känner sig nödgad att förklara att kontor och jobb blir kvar där de är idag när nya län ska bildas och länsstyrelser slås samman. Arkivbild.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) känner sig nödgad att förklara att kontor och jobb blir kvar där de är idag när nya län ska bildas och länsstyrelser slås samman. Arkivbild.

Kontoren och jobben på länsstyrelserna blir kvar på de orter där de finns idag, men landshövdingarna blir färre när de nya storlänen ska bildas, uppger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

– Vi slår samman länsstyrelserna men behåller den geografiska närvaron och arbetsorterna, säger Shekarabi till TT.

Regeringen ser ett behov av att understryka det eftersom det på flera håll, enligt ministern, verkar finnas en tro på att de nuvarande kontoren försvinner. Men det är, hävdar han, bara landshövdingarna som blir färre. Det har inte funnits någon avsikt att dra in länsstyrelsernas kontor eller jobb.

– Kontoren och arbetstillfällena blir kvar, säger han.

I veckan meddelade Shekarabi att planerna för att låta de nuvarande länsstyrelserna i de blivande tre nya storlänens område gå samman skjuts fram ett år, till 2019. Det innebär att länsstyrelserna och de nya länen ska slås samman samtidigt som landstingen inom motsvarande område går samman i Norrlands, Svealands och Västra Götalands län.

På frågan om vitsen med sammanslagningen inte går lite förlorad om länsstyrelsernas kontor ska vara kvar som nu svarar han nej. De får då mer tid till verksamhetsutveckling och samordning, enligt honom.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset