Nya förslag på skärpta lagar på terrorism presenteras nu. Bilden visar polisens avspärrningar efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i våras Arkivbild.
Nya förslag på skärpta lagar på terrorism presenteras nu. Bilden visar polisens avspärrningar efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i våras Arkivbild.
Politik TT

Att söka på nätet efter hur man gör bomber kan bli straffbart om man har terrorsyfte.

Straffet föreslås i de grövsta fallen bli upp till sex års fängelse.

Jag tror det är viktigt att vi kriminaliserar självstudier, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Det är redan i dag förbjudet att delta i eller ge terroristutbildning. Därför är det, enligt Johansson, en naturlig följd att även självstudier i terrorism kriminaliseras. Då skulle det till exempel bli straffbart att på nätet leta efter instruktioner för hur man tillverkar en bomb, farliga ämnen eller olika typer av vapen.

Justitieministern betonar dock att sådana handlingar bara ska kunna straffas om de kan kopplas till en avsikt att begå terrorbrott. Terroravsikt skulle till exempel kunna bevisas genom att vänner eller bekanta hört personen tala om att begå terrorbrott eller att polisen genom hemlig avlyssning fått veta att personen diskuterat terrordåd med sina kumpaner.

"Mycket jobb för Säpo"

Enligt terrorexperten Magnus Ranstorp, vid Försvarshögskolan, finns det mycket på nätet som kan bli potentiellt förbjudet att studera. Han tror att lagen kan bli problematisk att tillämpa.

Som forskare reagerar man – vi söker ju exempelvis på sådana saker. Så det är viktigt att göra en väldigt tydlig distinktion, säger Ranstorp till TT om förslaget att kriminalisera självstudier i terrorism.
Det blir mycket jobb för Säpo, om inte annat.

Något lagförslag från regeringen finns ännu inte. Förslaget finns med i en utredning om hur svensk lagstiftning ska anpassas till EU:s nya terrorismdirektiv. Straffet för självstudier föreslås bli det samma som för att utbilda sig i terroristbrott på andra sätt, max två års fängelse i normalfallet. Anses brottet vara särskilt grovt kan maxstraffet bli sex års fängelse.

Nya terroristbrott

Regeringens utredare Lars Werkström lägger också fram flera andra förslag på lagändringar för att Sverige ska leva upp till kraven i EU-direktivet. Han har svårt att peka ut något enskilt förslag som mer kraftfullt än andra, utom möjligtvis kriminalisering av självstudier i terrorism.

Den stora vinsten med detta är att lagstiftningen vidgas på bredden och blir heltäckande.

Till exempel föreslås att grovt dataintrång och viss hantering eller smuggling av radioaktiva ämnen ska kunna bedömas vara terrorbrott och därmed ge strängare straff. Fler handlingar föreslås också vara straffbara när det gäller finansiering av terrorism.

Täpper till hål

Utredningen vill också täppa till ett hål i förbudet mot att resa utomlands för att delta i terroristutbildning. Personer som reser från Sverige till ett land där de är medborgare har hittills varit undantagna. Det undantaget föreslås nu tas bort.

Magnus Ranstorp säger att en del av förslagen, som exempelvis kriminalisering av medlemskap i terrororganisation, har kunnat tillämpas i andra länder. Samtidigt understryker han att terror inte går att lagstifta bort.

Ibland kan det vara så att hårda straff och lagstiftning kan lösa problemet. Men sedan får man inte negligera andra åtgärder som att förebygga.

Ytterligare lagförslag mot terrorism är på gång. I december ska en utredning om kriminalisering av delaktighet i en terrororganisation vara klar. Därefter ska regeringen även lägga fram ett lagförslag om att det ska vara straffbart att delta i en väpnad konflikt utomlands genom att på olika sätt stödja en terroristorganisation, till exempel genom att sköta transporter, matlagning eller materielvård.

Nya förslag på skärpta lagar på terrorism presenteras nu. Bilden visar polisens avspärrningar efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i våras Arkivbild.
Nya förslag på skärpta lagar på terrorism presenteras nu. Bilden visar polisens avspärrningar efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i våras Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset