Många svenskar oroar sig över brottsligheten i samhället. Störst är oron över inbrott. Arkivbild.
Många svenskar oroar sig över brottsligheten i samhället. Störst är oron över inbrott. Arkivbild.
Politik TT

Svenskars oro för brott ökar och nära en tredjedel av kvinnorna känner sig otrygga ute en sen kväll.

Samtidigt sjunker förtroendet för polisen.

Om det skulle fortsätta på det här sättet får vi en risk för att människor drar sig för att anmäla brott och det måste vi absolut undvika, säger justitieminister Morgan Johansson (S).
Då får vi ett problem med att helt enkelt bura in dem som vi måste komma tillrätta med.

Omkring 19 procent i den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet (Brå) hade litet förtroende för polisen 2017. Det kan jämföras med 14 procent 2016. Andelen med litet förtroende har aldrig varit så stor sedan mätningarna startade 2006.

"Kan bli obehagligt"

Justitieministern anser att regeringens satsningar på fler poliser och på bättre möjligheter att klara upp brott är vägen till ökat förtroendet.

Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå, varnar för att det kan bli "väldigt obehagligt" om förtroendet för polisen fortsätter att sjunka. Han påpekar dock att trots den nedåtgående trenden har svenskarna ännu högt förtroende för rättsväsendet.

Brås trygghetsundersökning visar också att 29 procent av svenskarna hyser stor oro för brottsligheten i samhället. Det är en ökning från 25 procent 2016. Ökningen bekräftar en trend som började 2014.

Oron ökar även för att bli utsatt för brott personligen, som inbrott, överfall och bilstöld.

Omkring 30 procent av kvinnorna känner otrygghet ute en sen kväll i sitt eget bostadsområde. Det är på ungefär samma nivå som 2016. Den stora ökningen inträffade mellan 2015 och 2016. Bland männen är andelen bara 9 procent.

Vågar inte gå ut

Av kvinnorna känner sig 12 procent så otrygga att de väljer att inte gå ut alls sent på kvällen.

Det är ett väldigt stort samhällsproblem att en så stor andel väljer att inte gå ut över huvud taget, säger Hvitfeldt på Brå.

Otryggheten var ännu högre för tio år sedan, men sjönk under några år för att sedan öka igen.

En Brå-undersökning i höstas tyder på att risken för kvinnor att faktiskt bli utsatt för sexualbrott har ökat. Av kvinnorna uppgav 2,4 procent att de hade utsatts för sexualbrott, vilket kan jämföras med 1,7 procent året före. I åldersgruppen 16–24 år hade 14 procent utsatts för sexualbrott, vilket var en ökning från 9 procent.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé är bekymrad.

Det här är allvarligt för Sverige och visar på behovet av en ny kriminalpolitik. Vi måste stärka polisen, ge den utökade befogenheter, skärpa straffen och ta kontroll över utsatta områden, säger han.

Tobé vill till exempel öka polisens möjligheter till visitation, införa zonförbud för vissa kriminella och utöka kameraövervakningen.

Många svenskar oroar sig över brottsligheten i samhället. Störst är oron över inbrott. Arkivbild.
Många svenskar oroar sig över brottsligheten i samhället. Störst är oron över inbrott. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset