"Så även om det känns svårt att börja, våga testa, eller läs mer om det, och bli positivt överraskad av resultatet. En liten förändring kan göra stor skillnad för dig och ditt barn", skriver Cecilia Söderholm.
"Så även om det känns svårt att börja, våga testa, eller läs mer om det, och bli positivt överraskad av resultatet. En liten förändring kan göra stor skillnad för dig och ditt barn", skriver Cecilia Söderholm.

Alla som har barn eller umgås med barn då och då vet att det kan vara svårt att få barnen att göra det som man själv önskar. Metoderna är många för att få barnen att följa den vuxne. En del skäller på barnet, andra kör med belöningssystem, tillämpar straff eller försöker vara stränga.

Men du som vuxen – tänk dig in i en situation själv. Hur vill du bli bemött på jobbet? Om du exempelvis har för lågt arbetsengagemang, hur kan man bäst få dig att öka din känsla av plikt för jobbet? Om chefen skulle dra in din fikarast för att du måste ta igen förlorad arbetstid skulle det troligen inte fungera. I stället skulle du förmodligen bli obstinat och fika ändå, hamna i konflikt med chefen och kanske söka ett annat jobb. Det som säkerligen skulle funka bäst är att chefen lyfter något annat som du är bra på och därigenom får dig att vilja fortsätta vara bra.

LÄS MER: Era barn är unika – tvinga inte in dem i en pojk – eller flickmall 

I din roll som förälder är du någonstans skyldig dina barn att erbjuda ett flexibelt bemötande utifrån just ditt barns behov. Jag har själv två barn. En av pojkarna har nyligen diagnoserats med ADHD och gränsar till trotssyndrom, den andra ska utredas för misstänkt ADD. Vissa situationer kan vara ganska påfrestande och krävande. Särskilt när båda sätter sig på tvären och gör precis tvärtemot vad jag har tänkt.

Under resans gång har jag hunnit testa många olika sätt att få barnen med mig i det som ska göras. Ganska tidigt insåg jag att det inte funkar att skälla på barnen för att få dem att följa mig. Antingen triggas barnen att göra än mer tvärtemot eller så blir det en konflikt. Att ha ständiga konflikter med sina barn kanske inte är riktigt det man vill. Så vad ska man då göra i de situationer som man faktiskt vill att barnen gör som man säger?

LÄS MER: Uteslut inte ditt barns syskon genom att skicka det till förskolan 

De metoder som funkar bättre har gradvis blivit tydligt för mig. Den klart effektivaste och schysstaste metoden mot barnen är det som kallas lågaffektivt bemötande och positiv uppmärksamhet. Det innebär kort att man undviker en konflikt med barnet och istället ger positiv uppmärksamhet för att vara förebyggande. Låt mig ta ett exempel. När du ska natta barnet som inte vill hålla snyggt runt sig – säga något uppmuntrande till det. Det kan vara ”du har verkligen koll på var dina kläder ska ligga när vi ska lägga oss.” Syftet är inte att ösa planlöst beröm utan man vet att barn vill vara vuxna till lags, tvärtemot vad många kanske tror. Syftet är då att få barnet att göra mer av det som barnet fått uppmärksamhet för.

Så även om det känns svårt att börja, våga testa, eller läs mer om det, och bli positivt överraskad av resultatet. En liten förändring kan göra stor skillnad för dig och ditt barn.

Cecilia Söderholm

Cecilia Söderholm, 36 år, socionom.

LÄS MER: Ta inte med era barn på bröllopet – njut av livet med andra vuxna i stället 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset