Slim Jim - träning, kost och sunt förnuft

Jim Roslund.

SLIM JIM I rollen som gyminstruktör får jag regelbundet frågor från kvinnor som undrar om det finns några skillnader i muskeltillväxten hos män resp. kvinnor. Oftast finns det en bakomliggande rädsla hos kvinnorna om att de vid styrketräning kommer att få för stora muskler. Jag får ofta höra kommentaren ”jag vill ju inte ha sådana muskler som du har!”. Som ett resultat av detta väljer därför många att träna mer konditionsträning och övningar som förbränner en högre andel fett.

Hur är det egentligen? Finns det någon skillnad i muskeltillväxten hos män och kvinnor och bör olika träningsprogram tillämpas? Är kvinnans rädsla för allt förstora muskler befogad?

• Våra förutsättningar
Om vi börjar med att titta på ett exempel från sporten body buildning. I denna sport gör både män och kvinnor allt för att deras muskler ska växa så mycket som möjligt. Resultaten är entydiga, män är betydligt mer muskulösa än kvinnor. Detta kan vi konstatera både inom sporten body buildning och i det vardagliga livet. Inga konstigheter.

I förhållande till mannen har oftast kvinnor mindre muskelmassa, mindre muskelfibrer och mer underhudsfett. Dessa skillnader styrs främst av våra olika hormonsystem och ger de båda könen olika förutsättningar. Det kan då vara naturligt att anta att det även krävs olika träningsmetoder för att hantera dessa olikheter.

Det har även gjorts ett antal studier som jämför muskeltillväxten hos män resp. kvinnor. Tyvärr är alla dessa studier begränsade antingen tidsmässigt eller med antal försökspersoner. Det som dock framgår av studierna är att muskeltillväxten på kort sikt (12 veckor) är relativt liknande hos båda. Män uppnår en något högre muskelmassa medan kvinnorna ökar mer i styrka. På lång sikt ökar däremot männens muskeltillväxt betydligt mer än kvinnornas.

• Manliga och kvinnliga vanor
När vi styrketränar bryter vi ner våra muskelfibrer samtidigt som vi förbränner fett. Efter ett tag växer musklerna och ämnesomsättningen höjs så att kroppen av sig själv förbränner mer fett. Vid konditionsträning förbränner vi för stunden mer fett, men får inte samma muskeluppbyggande effekt. Därför väljer oftast män styrketräning medan kvinnor i högre utsträckning väljer olika typer av konditionsträning.

Om vi återgår till exemplet från body buildning så kan vi konstatera att hur hårt kvinnor än styrketränar så uppnår de inte samma muskelmassa som män. Därför vill jag uppmana alla kvinnor att våga ge sig ut och styrketräna lite oftare. Rädslan är ofta obefogad. Som en kontrast till detta bör männen ofta lägga mer tid på konditionsträningen.

• Kombination ger bäst resultat
Män och kvinnor jobbar utifrån olika utgångspunkter, men respektive part behöver stimulera både sina muskler och sin kondition. Jag tycker därför inte att det bör tillämpas några generella skillnader i träningsupplägget. Det handlar mer om en individuell anpassning. De personer som oftast blir mest nöjda med sitt resultat, är faktiskt de som tillämpar båda träningsformerna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset