Mörka moln över anrikt pris. Den så kallade Macchiarini-affären vid Karolinska institutet skadar medicinprisets anseende, anser Arvid Carlsson som själv tilldelades priset år 2000. Pristagarna utses av personer som alla är verksamma vid Karolinska institutet.
Mörka moln över anrikt pris. Den så kallade Macchiarini-affären vid Karolinska institutet skadar medicinprisets anseende, anser Arvid Carlsson som själv tilldelades priset år 2000. Pristagarna utses av personer som alla är verksamma vid Karolinska institutet.

Det råder djup oenighet om och i så fall hur den så kallade Macchiarini-affären skadat Nobelprisets anseende.– Det här är det värsta som har hänt i medicinprisets historia. Kanske det värsta som hänt i Nobelprisets historia över huvud taget, säger Nobelpristagaren Arvid Carlsson.

På måndag är det dags igen. Då håller vetenskapsvärlden andan i väntan på besked om vem eller vilka som får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Men i år kastar den så kallade Macchiarini-affären en mörk skugga över priset.

Inte minst eftersom det fortfarande finns medlemmar i Nobelförsamlingen som var djupt involverade i affären.

Där finns Hans-Gustaf Ljunggren som handlade det ärende där Macchiarini friades från forskningsfusk och Urban Lendahl som deltog i rekryteringen av Paolo Macchiarini. Där finns Katarina Le Blanc som var medförfattare till den mest kontroversiella artikeln av dem alla, den om experimenten på Karolinska universitetssjukhuset och som publicerades i tidskriften The Lancet. Där finns även Ernest Arenas och Edvard Smith som var med och skrev under det rekommendationsbrev som låg till grund för anställningen av Macchiarini.

Kladdiga fingrar

Arvid Carlsson, som tilldelades medicinpriset år 2000, är mycket kritisk.

– Det finns medlemmar som haft fingrarna i smeten, vilket visar att Nobelförsamlingen fortfarande inte förstått allvaret av detta, säger Arvid Carlsson.

Nobelförsamlingens sekreterare Thomas Perlmann, däremot, anser inte att affären skadat Nobelprisets anseende.

– Det grundar jag på att det inte är arbetet kring priset som har kritiserats. Det är också de signaler vi fått från utlandet, att man inte associerar priset med något negativt på grund av detta, säger han.

Ytterligare information

Dessutom, säger han, deltar de aktuella medlemmarna inte i arbetet kring Nobelpriset. De har tagit en paus, vilket är viktigare än om de är medlemmar eller inte.

"Då vi får tillgång till den information vi behöver kommer vi tids nog bestämma hur vi ställer oss till medlemmars framtida roller i församlingen", skriver han i ett mejl.

Vilken ytterligare information Nobelförsamlingen anser sig behöva vill han dock inte svara på.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset