REPLIK: Vi är gynekologer och barnmorskor på ungdomsmottagningar och forskare på Karolinska institutet och skriver detta med anledning av Metros löpsedel i veckan (9/2), om p-piller och självskadebeteende (löpsedeln puffade för debattartikeln "Inför åldersgräns på p-piller – de gjorde mitt liv till ett helvete" inne i tidningen, reds anm).

► LÄS MER: "Inför åldersgräns på p-piller – de gjorde mitt liv till ett helvete"

Den typen av skandalrubriker spär på okunskapen och rädsla bland kvinnor. Den leder till att unga kvinnor slutar abrupt med p-piller och i värsta fall blir oönskat gravida eller drabbas av utomkvedshavandeskap. Vad som mer sällan skrivs om, är alla fördelar hormonella preventivmedel har – det är inte lika lockande att göra löp på positiva nyheter av någon anledning. Vi som skriver detta vet hur viktigt det är för många att få hjälp med mensvärk och blödningar som hindrar en från att gå till skolan. Särskilt med det betygssystem vi har nu, där en dålig dag kan påverka ett helt kursbetyg. P-piller minskar dessutom förekomsten av äggstockscancer och cancer i livmoderslemhinnan och risk för komplikationer som svårighet att få barn vid endometrios. Att kondom skulle skrivas ut på recept skulle leda till ökad spridning av könssjukdomar samt oönskade graviditeter.

Petras upplevelse skall inte tas ifrån henne eller ifrågasättas. Hon borde ha fått hjälp långt tidigare för sin depression och sitt självskadebeteende. Det finns dock inga belägg för att unga kvinnor som använder p-piller har mer självskadebeteende än andra. Tvärtom är effektiva preventivmedel EXTREMT viktiga i denna grupp som ofta använder sex som en del i det självskadliga beteendet och utsätter sig för stora risker för oönskade graviditeter.

► LÄS MER: Snart kan det finnas hormonfria p-piller

Redan i går märktes negativa effekter av rubriken på Metros förstasida på Stockholms ungdomsmottagningar, där kvinnor och deras mödrar uttryckte stor, helt obefogad oro. Att publicera subjektivt tyckande och tänkande och dessutom rekommendationer i medicinska frågor utan vetenskapligt underlag måste kunna föregås av en etisk analys av konsekvenserna. Forskning pågår hela tiden för bättre preventivmetoder, men redan i dag är de bättre än att inte använda någon metod alls.

Anton Ljungblad, gynekolog

Helena Kopp Kallner, gynekolog

Ingrid Sääv, gynekolog

Jessica Sunesson, barnmorska

Kristina Gemzell Danielsson, gynekolog

Lena Marions, gynekolog

Lina Persdotter-Isaksson, Barnmorska

Soledad Quintana, barnmorska

Susanne Sjöström, gynekolog

Ulrika Johannesson, gynekolog

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset