I Sverige är det inte lagligt med månggifte, men det går att registrera det ifall det utförts i ett annat land.
I Sverige är det inte lagligt med månggifte, men det går att registrera det ifall det utförts i ett annat land.

Månggifte är förbjudet i Sverige, men det går fortfarande att registrera flera makor eller makar hos Skatteverket. Det vill myndigheten ändra på.

Enligt brottsbalken och äktenskapsbalken är det förbjudet att vara gift med fler än en person i Sverige. Men månggifte som utförts i andra länder går dock att registrera hos Skatteverket. Nu föreslår myndigheten en ändring som skulle innebära att dessa äktenskap inte skulle erkännas eller godkännas i Sverige. Det rapporterar SR.

– Regeringen kommer att tillsätta en utredning där vi ser över hur vi kan hindra att utländska månggiften erkänns i Sverige. Månggifte är förbjudet av flera skäl, inte minst av jämställdhetspolitiska skäl och då behöver vi se att det fungerar i förhallande till folkbokföringen, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S) till SR.

LÄS MER: ”Månggifte kan stoppas utan lagändring”

Skälet till förslaget grundar sig på en ny rapport som Skatteverket offentliggör idag. Förra året fick myndigheten i uppdrag att kartlägga månggifte i Sverige och kom fram till att det idag finns 152 män som har registrerat fler än en maka. 38 av dem har fler än en maka boende i Sverige. Sammanlagt finns det nästan 800 barn i familjerna.

– Det är allvarliga uppgifter i Skatteverkets rapport. I vissa delar har ju verket redan inlett en översyn och markerat att man kommer att vidta åtgärder, säger migrationsminister Heléne Fritzon till SR.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset