I Enköping grävde arkeologerna för att par år sedan fram resterna av en medeltida stad. Arkivbild.
I Enköping grävde arkeologerna för att par år sedan fram resterna av en medeltida stad. Arkivbild.

Åtskilligt finns att göra för att förbättra skyddet av landets forn- och kulturlämningar. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. För första gången på 20 år publiceras nu samlad statistik över det svenska kulturmiljöområdet.

Här framgår bland annat att minst 600 000 forn- och kulturlämningar finns registrerade runt om i landet, de allra flesta i Gotlands och Uppsala kommuner. Gravar samt rester av boplatser och visten är de vanligaste lämningarna.

Långt ifrån alla är dock upptäckta. Stora delar av norra Sverige, samt vissa skogsområden, återstår fortfarande att inventera.

Rapporten visar också att närmare hälften av de lämningar som finns i skog där föryngringsavverkning sker, skadas eller påverkas negativt av det moderna, industriella skogsbruket. Oftast är det odlingslämningar, rester av bosättningar från stenåldern eller gamla torpargrunder från 1700-talet som far illa på grund av maskiners framfart eller blir täckta av ris.

Under 2012 till 2015 har ingen förbättring skett även om skadorna i framtiden förväntas minska genom bland annat utbildning.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset