Petronella Sirkka vill minska på elevernas stress genom färre prov.
Petronella Sirkka vill minska på elevernas stress genom färre prov.

Stureskolan i Boden, som undervisar i klasserna 7-9, väljer att slopa det klassiska provsystemet i sin undervisning. I stället kommer eleverna under en testperiod bli bedömda efter sina prestationer i klassrummet.

Testet som skolan genomför om läx- och provförbud, kommer att ske under april månad. Stureskolan har sedan tidigare erbjudit sina elever läxhjälp flera dagar i veckan, men det är inte alltid eleverna orkar med den extra belastningen.

– Vi har dels genom landstingets och våra egna undersökningar märkt att ungas psykiska hälsa påverkas av stressnivåerna i skolan. Vi har många nyanlända och andra rätt utsatta elevgrupper, och det är inte alltid de får hjälp hemma med läxorna, säger skolans rektor Petronella Sirkka till Metro.

LÄS MER: Sveriges lärare: Vi vill ha mobilförbud i skolan

Ytterligare en provperiod kommer att ske under två månader senare i höst. Som vanligt, och som Skolverkets regelverk ser ut, kommer nationella proven att genomföras i årskurs nio.

– Våra förhoppningar är att lärarna har det bedömningsunderlag som de behöver för att kunna sätta betyg, utan att man utsätter eleverna för extrajobb. Det är vårt sätt att ta ansvar för stressnivåerna i den mån vi kan ta ansvar över situationen, säger hon.

LÄS MER: Insändare: Psykisk ohälsa bland unga är en effekt av skolan

Om provperioderna faller väl ut finns en förhoppning om att det nya systemet kommer att ske på heltid från och med 2019. Att prov är ett bra sätt att mäta kunskap på är inget Petronella Sirkka sätter sig emot, men hon och skolan vill hitta andra formativa sätt att bedöma eleverna på.

– När de lämnar oss och kommer till gymnasiet ser situationen ut som den tidigare har gjort hos oss. Det är ganska mycket prov och egna arbetsuppgifter, så vi måste såklart fortsätta med det också i viss mån. Men min förhoppning är att den utsträckning av prov som det gärna blir på högstadiet ska dämpas rätt så radikalt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om skolan