Över 40 procent av lektionerna var inte tillräckligt utmanande för eleverna.
Över 40 procent av lektionerna var inte tillräckligt utmanande för eleverna.

Skolinspektionen har i en ny utredning kommit fram till att de elever som har bäst förutsättningar att nå toppresultat ofta är understimulerade, vilket kan påverka studieresultatet.

Skolinspektionen har granskat undervisning i 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program i Sverige.

Granskningen visar att flera av skolorna behöver utveckla undervisningen för de högpresterande eleverna, då många är understimulerade.

Sysslolösa elever

Flera av eleverna var sysslolösa eller fick repetera uppgifter, trots att det inte behövdes.

LÄS MER: Skolinspektör misstänks för barnpornografibrott

Främst rör det sig om matematiklektionerna. Över 40 procent av lektionerna var inte tillräckligt utmanande för eleverna, vilket ledde till osäkerhet och stress för eleverna.

Inte tillräckligt stöd

Skolinspektionen fann också att eleverna saknade en tydlig återkoppling från lärare.

LÄS MER: RFSU: Skolorna behöver prata om hbtq och inkludering i yngre åldrar

Forskningen visade även på att högpresterande elever kan uppfattas som självgående, vilket kan leda till att de inte får tillräckligt med stöd i undervisningen, vilket i sin tur kan påverka elevernas studiemotivation och resultera i ett sjunkande studieresultat.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset