Nästa läsår kommer att antal fjärde- och femteklassare få betyg. Arkivbild.
Nästa läsår kommer att antal fjärde- och femteklassare få betyg. Arkivbild.

Fjärde- och femteklassare i 100 skolor kommer med all sannolikhet att få betyg nästa läsår. Regeringen lämnar nu sitt kompromissförslag till lagrådet, väl medveten om att det kritiserats av tunga expertinstanser.

Skollagen säger att elever ska få betyg från och med årskurs sex. Men nu sänks alltså den gränsen i de högst 100 skolor som väljer att delta i försöksverksamheten. Det är alltså frivilligt att delta, och det är en av anledningarna till att många myndigheter och organisationer kritiserat förslaget. De menar att bara positivt inställda skolor, med högpresterande elever, kommer att delta och då blir resultatet inte representativt.

Annan kritik som framförts är att det inte finns vetenskapligt stöd för att betyg i lägre årskurser har någon positiv effekt. Regeringen håller med om det, men skriver i lagrådsremissen att försöket kan vara ett sätt att fördjupa kunskapen.

Förslaget har i alla fall brett stöd i riksdagen, eftersom allianspartierna är för tidiga betyg. Lagrådsremissen om ett försök bygger på en kompromiss mellan alliansen och regeringen. "Lärare och rektorer som delar bedömningen att det är andra saker än betygsålder som avgör skolresultaten kan fokusera på de insatser vi nu gör för bättre tidigt stöd, som läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet, fler anställda och stärkt specialpedagogik", säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset