På nätet riktar svenska lastbilschaufförer vrede över det tuffa läget i deras bransch mot utländska förare. De ”kör gods som egentligen skulle finnas på våra flak, ditt och mitt”, lyder ett inlägg som fått stor spridning.

TT/Facebook

Inlägget, som har två år på nacken, har spridits i olika forum och delas just nu åter av hundratals på Facebook, bland andra åkerier.
 
Men uppgifterna i det arga Facebook-inlägget är, enligt experter som Metro talat med, snarare antaganden än fakta.
 
731 utländska chaufförer jobbar med F-skatt för åkerier i södra Sverige, står det. Dessa lever enligt den upprörde skribenten på en genomsnittlig månadslön på 6 500 kronor och lever 7 dagar i veckan i sina bilar.
 
”Hade regeringen förbjudit denna typ av arbete, då hade det funnits 731 lediga jobb åt oss svenska chaufförer..!!”
 
Enligt honom förlorar staten runt 34 miljoner kronor i månaden på grund av detta.
 
˝Låt folk VETA hur det är!!”
 
Problemet är att när inlägget skrevs i november 2012 så visste ingen riktigt så exakt hur det såg ut.
 
– Nej, på den tiden fanns det ingen uppfattning alls om det, säger Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag till Metro.
 
Men den arge inläggsskrivaren har inte tagit siffrorna ur tomma luften. Han har nämligen lyssnat på riksdagsmannen Hans Hoff (S) som talade i riksdagen om den trängda transportbranschen samma dag som lastbilschauffören skrev sitt inlägg.
 
 
Enligt Hoff, som fått hjälp av Svenska Transportarbetareförbundet i Halmstad, fanns just då 631 lastbilar med utländska chaufförer med F-skattsedel i Halland, Västra Götaland, Skåne och Småland.
 
Så visserligen en felcitering på hundra chaufförer och inte gällande för hela Sverige, men så verkar siffran 731 ha blivit till.
 
Lönen – kring 6 500 kronor i månaden – har den arge inläggsskrivaren fått om bakfoten. Riksdagsmannen säger ”från 6 500 kronor i månaden”, en uppgift han i sin tur tagit från en debattartikel i Hallands Nyheter med avsändare Rickard Gegö, dåvarande regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Halland.
 
Gegö uppger där 6 500-15 000 kronor. Men andra ord är den lägsta siffran alltså inte det samma som en genomsnittlig lön, som Facebookinlägget påstår.
 
Men hur ligger det till då?
 
– 1 000 euro (kring 9 000 svenska kronor) i månaden är det lägsta som vi har hört talas om, säger  Tina Thorsell på Sveriges Åkeriföretag.
 
Den som verkligen vet är transportforskaren Henrik Sternberg som står bakom den stora Cabotage-studien som kom i fjol, den första verkliga granskningen av transportbranschen i Skandinavien.
 
Vi frågar honom om Facebook-inlägget och påståendet om de ”stulna” jobben.
 
– Påståendet bygger på ett antal antaganden och inte en dokumenterad verklighet, säger Henrik Sternberg till Metro.
 
 
Enligt honom finns det ingen beräkning  av hur många F-skattare som kör lastbil i Västsverige och han sågar slutsatsen om de ”stulna” jobben.
 
– OM dessa 731 F-skattares kontrakt sägs upp skapas inte 731 nya svenska jobb, säger han, men poängterar att en del skulle bli svenska.
 
–  Om reglerna för F-skatt stramas åt, men övriga regler förblir intakta, är ett mer rimligt antagande – men fortfarande ett antagande – att max hälften av uppsagda F-skattare blir nya svenska jobb. 
 
Om svenska åkerier inte lyckas hålla nere kostnaderna med förare med F-skatt så tas trafiken över av ”åkerier registrerade i ett land där man har tillgång till billiga chaufförer”, enligt Sternberg.
 
Konkurrensen är verklig, men siffrorna och slutsatsen stämmer alltså inte riktigt.
 

Vad gäller lönen så tror Sternberg att 6 500 kronor existerar men är långt från ett genomsnitt. 

Om de tuffa förhållandena så säger Sternberg att de som spenderar hela sin tid i lastbilarna är utländska förare i utländska bilar. 
 
– F-skattarna har vanligtvis 4-6 dagar per månad i en barack elller i ett hus någonstans i Skandinavien, säger han.
 
När det gäller svartarbete så säger transportforskaren Henrik Sternberg så här:
 
– De svenska åkerierna kör inte svart. De betalar vita fakturor till de utländska bemanningsföretagen, men däremot om dessa och deras inhyrda F-skattare i sin tur betalar alla avgifter och skatter i respektive hemland är oklart.
 
På Skatteverket vet man inte hur många utländska chaufförer som håller sig till reglerna, men säger att det finns flera olika problem. 
 
– Det största problemet är att vi som myndighet inte vet vilka företag som agerar inom vårt lands gränser. Detta utnyttjas av mindre seriösa – både åkerier här och chaufförer av svensk och annan nationalitet, säger Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

►"Storyn om Game of Thrones-läraren är Klintberg 2.0"

Enligt alla experter som Metro har talat med så är läget mycket tufft i den del av transportsektorn som kallas inrikes fjärrtrafik. Många förlorar jobben och konkurrensen är hård.

Det görs alldeles för lite kontroller för att kunna se till så att reglerna efterlevs, enligt Tina Thorsell på Sveriges Åkeriföretag.
 
– Politiker och myndigheterna har visat ett stort ointresse, säger hon med eftertryck.
 
Thorsell förstår också att det är hårt i den pressade branschen.
 
– Det är ju folks levebröd, så klart är de frustrerade. Men ingen är hjälpt av vare sig lögner eller överdrifter.
 
Både Thorsell och riksdagsledamoten Hans Hoff har däremot framhållit en betydligt större omtanke om de utländska förarnas livssituation än de personer som sprider inlägget i sociala medier.
 
Såhär skriver en person i en av Facebook-trådarna:
 
”Ut med packet. Vi är snart utrotade. Det väller ju in svartfötter som tar våra jobb.”
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset