Peter har inte haft råd att byta ut sängen och vinfläckarna på den är en ständig påminnelse om vad som hänt. ”Hon var jättesnäll när hon inte drack. Alkoholen gjorde allt till en katastrof, säger han.
Peter har inte haft råd att byta ut sängen och vinfläckarna på den är en ständig påminnelse om vad som hänt. ”Hon var jättesnäll när hon inte drack. Alkoholen gjorde allt till en katastrof, säger han.

Män som utsätts för misshandel i relationer har ingen att vända sig till "Det finns stora brister i bemötandet av de här männen". Anmälningarna har ökat sedan 2009.

Drygt 3000 män anmälde under förra året att de utsatts för misshandel av sin parter.
Och många känner sig svikna av samhället och myndigheternas bemötande.
– Det finns stora brister i bemötandet av de här männen. Tyvärr är det så att myndigheterna, i synnerhet polisen och socialtjänsten, agerar efter stereotyper, säger Klara Hradilova Selin, utredare vid Brottsförebyggande rådet.

Men problemet är djupare än så.
Att som man utsättas för våld av sin partner har länge uppfattas som något tabubelagt. Många män uppfattar inte heller att det de utsätts för faktiskt är brottsligt.
– När vi har intervjuat dessa män har vi sett att de själva har svårt att definiera det de varit med om. Att de blivit slagna är något som nämns i förbigående, säger Klara Hradilova Selin.

Män som utsätts för våld har inte heller en naturlig plats att vända sig till..
Kvinnojourerna är till för utsatta kvinnor och mansjourerna är till för män som själva slår.
– Det är viktigt att de här problemen uppmärksammas och nyanseras. Mäns våld mot kvinnor är fortfarande grövre och leder oftare till dödsfall. Men utsatta män måste känna att rättsmyndigheterna tar dem på allvar, säger Klara Hradilova Selin.

Peter misshandlades av sin sambo

Metro skrev den 9 februari om 72-årige Peter som har utsatts för våld och kränkningar av sin nu åtalade sambo.

När vi träffar Peter i hans lägenhet i Malmö har han svårt att dölja sin besvikelse över hur hans ärende bemötts av socialtjänsten.
– De kunde inte sätta mig på ett skyddat boende eftersom dessa var avsedda för kvinnor. Jag fick istället ett rum på ett hotell, men det fick jag betala själv, säger han.

Men Peter kunde inte klara av att betala både för sin gamla hyra och hotellrummet och tvingades därför tillbaka till lägenheten och sambon.

När kvinnan efter nya anmälningar blev häktad har Peter lämnats ensam.
– Personer från socialen har lovat att komma och prata med mig, men de har ställt in det flera gånger nu.
– Det finns i alla fall en trevlig polis som hör av sig varje dag och kollar hur jag mår, men socialtjänsten har jag inget förtroende kvar för, säger han.
 evelina olsson

Fotnot: Peter heter egentligen något annat.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset