Under 2013 och 2014 ledde flera våldtäktsdomar till debatt och protester. På bilden en manifestation utanför Svea hovrätt i Stockholm. Arkivbild.
Under 2013 och 2014 ledde flera våldtäktsdomar till debatt och protester. På bilden en manifestation utanför Svea hovrätt i Stockholm. Arkivbild.

Det ska varken krävas ett nej eller någon form av motstånd. Blir förslaget till ny sexualbrottslag verklighet ska det räcka med brist på respons för att en sexuell handling ska kunna räknas som ett sexuellt övergrepp.

I upprördheten över flera friande våldtäktsdomar för några år sedan krävde många ett införande av en så kallad samtyckeslag. Nu har en parlamentariskt tillsatt kommitté lämnat just det som förslag till justitieminister Morgan Johansson (S) – men formulerat i termer av frivillighet.

– Man ska ha gett uttryck för att man faktiskt vill vara med och ha de här sexuella handlingarna. Det vanligaste är att man visar det genom olika former av fysisk respons, att man faktiskt vill delta, säger justitierådet Mari Heidenborg, som varit ordförande i sexualbrottskommittén.

Passivitet inte medgivande

Diskussioner om frivillighet förs redan i dag i landets domstolar, enligt Mari Heidenborg, tidigare tingsrättsdomare. Det nya skulle bli att det så tydligt skrivs in i lagtexten – och att man tydliggör frågan om passivitet.

– Ren passivitet kan inte sägas utgöra frivillighet utan det krävs någon form av positivt uttryck, säger Heidenborg.

Någon skillnad i antalet fällande domar tror hon inte att just den eventuella lagändringen får.

– Men det kan få någon form av normerande verkan som gör att man på sikt minskar antalet sexuella övergrepp, vilket jag tycker är ett bättre mål.

Oaktsamhet får effekt

Vad som däremot kan leda till fler fällande domar är förslaget om ett så kallat oaktsamhetsrekvisit.

– Det innebär en utökad kriminalisering, säger Heidenborg.

Som exempel tar hon upp en sexköpare som borde ha förstått att sexsäljaren var tvingad av någon annan att utföra de sexuella tjänsterna och därmed kan dömas för grov oaktsamhet.

Till förslagen hör också att man inför klassificeringen synnerligen grovt brott. Med det skulle möjligheterna att utdöma längre straff öka.

En annan förändring är att man helt vill ta bort ordet våldtäkt ur lagtexten. Anledningen är att ordet blivit mer och mer missvisande med åren. Många av de handlingar som i dag klassas som våldtäkt innehåller nämligen inget våld.

Gissningsvis lag 2018

Morgan Johansson tror att förslagen i stora drag kommer att gå igenom och att ny lag kan börja gälla i januari 2018.

– Alla partier står bakom och det borgar ju för att det här kommer att gå igenom, säger han.

Men det finns risk för att de som vill se fler fällande våldtäktsdomar blir besvikna. Bättre lagtext i sig är nämligen inte tillräckligt, påpekar Heidenborg.

– Mer väsentligt är att man har bra polisutredningar och får fram bra bevisning.

Kommitténs utredning visar att polisen måste bli bättre.

– De har själva identifierat problemen och det har skett förbättringar och sker förbättringar hela tiden, men de behöver bli ännu bättre och se till att utredningarna resurssätts ordentligt.

Stina Stjernkvist/TT
Mari Heidenborg överlämnade på onsdagen förslag på ändringar av sexualbrottslagen till justitieminister Morgan Johansson (S).
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset