Slussen ska stoppas med ballonger och pinnar
Slussen ska stoppas med ballonger och pinnar

I dag ska Nya Slussen stoppas med hjälp av ballonger och pinnar. Det är motståndarna som ska visualisera konsekvenserna av en ombyggnad och visa att Stockholms stads underlag varit vilseledande.

Nej, det är ingen konstinstallation som pågår på Södermalmstorg under förmiddagen, utan en del av en domstolsförhandling om ombyggnaden av Slussen.

Mark- och miljödomstolen håller på att pröva om beredningen gått rätt till juridiskt och motståndarna menar att Stockholms stads underlag inte varit korrekt utformat. 

– Felaktigt och förljuget, säger Jan Ohlin från föreningen Bevara Slussen.

Förhandlingarna inleddes i onsdag och i dag ska man gå från powerpointpresentationer för att med egna ögon besikta själva området med de närmast berörda, sakägarna.

Nya Slussen-motståndarna har jämfört stadens presentationsbilder med detaljplanen och hävdar att de inte överensstämmer. Att vissa huskroppar får en annan placering än på bild.

– Våra medlemmar har förberett med sig med långa pinnar och ballonger för att visa hur höga de tänkta konstruktionerna ska vara och hur de hamnar. Väldigt mycket av det som vi i dag ser som utsikt kommer inte att vara det om man bygger.

– Vår linje är att varken politiker eller allmänhet har kunnat ta ställning. Materialet har inte varit utformat så man kunnat göra en rättvis bedömning.

Mark- och miljödomstolen kommer att meddela sin dom inom ett par månader.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset