Oskuldsbegreppet antyder att den som haft sex bär skuld, men man är inte skyldig för att man har haft sex. Det finns ingenting att känna skuld för. Trots det är oskuldskontroller och oskuldsrapporter fortfarande en realitet runt om i världen, det skildras bland annat i den bioaktuella filmen Mustang av den turkisk-franska regissören Deniz Gamze Ergüven.

Oskuldsbegreppet är främst förknippat med "det enda riktiga” sexet, vaginala samlag. I många mänskliga kulturer har idén om mödomshinnan som spricker första gången någon har omslutande sex och som lämnar spår i form av blodfläckar, varit central i synen på sexuell oskuld. Det är bara det att mödomshinnan är en myt. Det går inte att se på personer om de har haft sex.

► LÄS MER: Oskuldskontroller utförs av svenska vårdgivare – mot kvinnors vilja

För att ge en mer verklighetsnära bild av hur personer har sex och inte spä på patriarkala föreställningar som syftar till att kontrollera kvinnors sexualitet kan man prata om sexdebut istället. Sexdebut öppnar också upp för att sexdebuter kan se olika ut. Man kan om man vill se på sex som olika debuter. Onanidebut, hångeldebut, menssexdebut, gruppsexdebut och så vidare.

Det görs med jämna mellanrum sexualvaneundersökningar där personer får svara på frågor om de har haft sex eller särskilda sorters sex och hur många sexpartners de haft. De svarande får själva definiera sex. Hur de definierar sex blir avgörande för hur många de uppskattar att de har haft sex med. Det kan vara motiverat att undersöka om personer ägnat sig åt särskilda sexuella praktiker för att man vill få en bild av hur personer har sex och hur det förändras övertid, men också för att man annars riskerar att missa de som haft oralsex men inte anser sig ha sexdebuterat då de inte haft vaginala eller anala samlag.

En del ser fortfarande sex som synonymt med vaginala samlag. Det märker man när personer säger sex men menar vaginala samlag om inte annat. Jag kommer ihåg vad som fick personer att ifrågasätta oskuldsbegreppet när jag var yngre. Det faktum att män som hade sex med män kanske aldrig skulle komma att ha vaginala samlag. Det sågs som orättvist om de betraktades som ”oskulder”. Det sågs som ett skäl att inkludera även anala samlag, medan andra former av sex, såsom oralsex, fick behålla sin särställning som förspel.

► LÄS MER: Asexuelle Jonas: "Kärlek måste inte innebära sex"

Sex måste inte se ut på ett särskilt sett. Oavsett om det sker för första eller tusende gången kan sex inrymma många olika variationer. Den norm som ger det heterosexuella vaginala samlaget status som det enda riktiga sexet är ett hinder för en mer öppen syn på variationer i sexuella intressen.

Att sluta använda oskuldsbegreppet är ett sätt att verka för en rimligare och mer inkluderande syn på vad sex är och kan vara. När vi talar om oskuld definierar och avgränsar vi sex på ett sätt som påverkar hur vi har sex inte bara första gången, utan hela livet. Begreppet understödjer en konventionell, ojämställd och destruktiv syn på sex som det är dags att vi förpassar till historiens skräphög.

Johanna Sjödin

Juridikstudent

Bloggar på johannasjodin.se.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset