Malmö måste hitta en långsiktig lösning för de EU-migranter man vill avhysa från den giftiga industritomten vid Sorgenfri, skriver aktivisten Tobias Lohse.

Privat

Sedan de första EU-migranterna kom till vår stad har politikerna vägrat ta ett humanitärt ansvar. Nu är det hög tid för Malmö stad att sluta blunda.

Hundratals, kanske tusentals, människor har kommit till vår stad för att de desperat behöver hjälp. Jag tror nämligen inte att någon som har ett alternativ värt namnet skulle välja att tillbringa sin tid med att lämna sina barn för att förnedra sig med att tigga växelmynt i en pappmugg.

Det är en verklighet som ställer många frågor, där diskussionen måste föras oavsett vad man kommer fram till. Den diskussionen har inte tagits på allvar. Lösningarna lyser med sin frånvaro och Malmös politiker väljer i stället att snärja in sig i teknikaliteter och administrationsknutar.

I stället för att handla om människor och deras barn tycks hela diskussionen ha hamnat i en markfråga. Att EU-migranterna tältar på privat mark har gjort det enkelt för kommunen att inte bry sig. Under ett helt vinterhalvår har EU-migranterna nämligen fått söka tillflykt till en giftig industritomt vid Sorgenfri, utan sanitära möjligheter som rinnande vatten och sophantering.

Detta hade inte varit den bästa lösningen ens, långt ifrån! Att erbjuda kommunala lokaler för härbärge ska vara kommunens ansvar. Inga människor ska behöva leva på gatorna i Malmö. Men i stället aviserades det plötsligt om att alla hade fyra dagar på sig att flytta ut från tomten vid Sorgenfri. Malmö Stad hänvisar alltså efter mer än ett halvår av gråkal vinter helt plötsligt till de boendes hälsa. Som om det kommit som en överraskning att tomten är giftig? Som om man ens försökt hjälpa till med grundläggande service, som dricksvatten och sophämtning och sanitet? Som om man erbjudit ett hållbart alternativ?

Nu förvisar man i sin stora oro över människors hälsa de över hundra personerna ut till gatan, helt utan struktur. Ett dussintal hjärtsjuka, gravida, strokedrabbade och personer som lider av bl.a. bröstcancer, bronkit och ledproblem slängs ut på gatan.

Är detta Malmö stads ansvar för de fattiga EU-medborgarnas hälsa?

Malmö bör ta till sig kritiken från de ideella nätverk som arbetar med denna grupp människor i dag, inte avvisa dem som man kontinuerligt gjort. Kommuner är inte i laglig mening skyldiga att bistå med boende eller stöd. Men det finns andra ansvar. Och det minsta man kan begära är att man faktiskt tar en diskussion och beslut, i stället för antibeslut.

Tobias Lohse,
Aktivist och medmänniska

Efter att denna debattartikel skrevs har kommunens beslut överklagats till länsstyrelsen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset