Politiker på alla nivåer behöver stå upp för ett inkluderande Sverige, skriver Ann Svensén och Martin Nihlgård, generalsekreterare och Sverigechef på Individuell Människohjälp.
Politiker på alla nivåer behöver stå upp för ett inkluderande Sverige, skriver Ann Svensén och Martin Nihlgård, generalsekreterare och Sverigechef på Individuell Människohjälp.

Vi ser en svensk politik som i såväl retorik som lagstiftning på kort tid gått från öppna hjärtan till stängda gränser. Talar vi om "svenska värderingar” som något exklusivt och ”gott”, säger vi samtidigt att den som bildat sina grundvärderingar utanför vårt lands gränser står för något annat, något hotfullt. Det är en världsbild som inte är sann, och som vi inte ställer upp på, skriver Ann Svensén och Martin Nihlgård, generalsekreterare och Sverigechef på Individuell Människohjälp.

När partiledare och andra makthavare pratar om ”svenska värderingar” bör de vara beredda att ta konsekvenserna av en retorik som splittrar snarare än enar. För i takt med normaliseringen av en i grunden främlingsfientlig retorik svänger också opinionen. IM, Individuell Människohjälp, uppmanar politiker och makthavare att börja prata om hur vi kan leva tillsammans!

Sverige behövs som en trygg plats för människor på flykt. Sedan 2014 har ungefär en kvarts miljon människor sökt asyl i Sverige. Det är människor som var och en har ett namn och som var och en har en egen historia. 

►LÄS MER: Debatt: Arbetsmiljöverket måste upptäcka internet – näthatet påverkar oss alla

Samtidigt som det svenska civilsamhället mobiliserar för att möta och välkomna de som kommer hit ser vi en svensk politik som i såväl retorik som lagstiftning på kort tid gått från öppna hjärtan till stängda gränser. 

Vi oroas av en politisk retorik som utgår från ett ”vi” och ett ”dem”. Talar vi om ”svenska värderingar” som något exklusivt och ”gott”, säger vi samtidigt att den som bildat sina grundvärderingar utanför vårt lands gränser står för något annat, något hotfullt. Det är en världsbild som inte är sann, och som vi är många som inte ställer upp på. 

För oss, liksom för många andra, är ”svenska värderingar” detsamma som att vilja bygga ett land som är stolt, inkluderande och hållbart. Ett land som ser till annat än födelseort och hudfärg. I detta arbete måste våra politiker våga gå före!

Dagens politiska samtal riskerar att bidra till ökad främlingsfientlighet och gynnar i längden de krafter som vill splittra. Det som sker när de etablerade partierna anammar ett språkbruk och en verklighetsbeskrivning som tidigare främst förknippats med främlingsfientliga partier är att det skapas ett avstånd mellan människor i vårt samhälle. Opinionsundersökningar visar att fler idag ställer sig negativa till olika aspekter av flyktinginvandring än för bara ett år sedan. 

De etablerade partierna måste ta ansvar för konsekvenserna av det tonläge som råder. När opinionen svänger, och politikerna med den, påverkar det våra möjligheter att leva tillsammans. En politik som tittar mer på dagsfärska mätningar än funderar över vilket samhälle vi ska bygga tar oss in i en farlig spiral som försvårar verklig integration. 

►LÄS MER: Debatt: Skäms inte för att du är arbetslös – då kan du missa jobbchanser

IM driver mötesplatser för nya och etablerade svenskar runtom i landet. Hos oss möts människor som bott hela sitt liv i Sverige och människor som mer eller mindre nyligen kommit hit. De vill förstå varandra och leva sida vid sida. Civilsamhällets organisationer vill och kan vara en kraft för möten och förståelse, men vi behöver också ett politiskt samtal som stödjer det arbetet. Därför initierar IM kampanjen Det nya landet, ett nytt samtal om integration.

Politiker på alla nivåer behöver stå upp för ett inkluderande Sverige. Vi vill se mål för integration som inkluderar mer än jobb och bostad. Mål för integration som rör oss alla, där möten är ledordet. Nu bygger vi Det nya landet. De mänskliga rättigheterna lägger grunden – väggar och tak bygger vi tillsammans!

Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp

Martin Nihlgård, Sverigechef Individuell Människohjälp

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset